Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Servisne klima stanice za novi gas

Servisne klima stanice za NOVI GAS - R1234yf

Već nekoliko godina neki proizvođači vozila u novije modele ugrađuju sistem klimatizacije sa novim rashladnim sredstvom (freonom), dok drugi i dalje koriste „stari“ sistem, a većina servisa je u dilemi... (nastavi sa čitanjem)

Servisna stanica ''za novi gas'' Clever Advance BASIC AS Printer - 01.018.36 button_detaljnije_100x50

• Potpuno automatska stanica za freon R1234yf
• Grafički displej sa ikonicama
• Zapremina unutrašnje boce: 12,5 kg gasa
• Vakuum pumpa: kapacitet 72 lit/min
• Kapacitet kompresora 300 gr/min
• Manualni test pritiska
• Automatsko punjenje gasa - BST Sistem
• Vremenski određeno ubrizgavanje novog ulja/UV boje - MULTI OIL Sistem
• Manometar za unutrašnju bocu
• Softver na srpskom jeziku
• Štampač

Servisna stanica OK Clima Advance DUAL Printer - 01.019.44 button_detaljnije_100x50

• Potpuno automatska stanica za freon R134a i R1234yf
• Grafički displej sa ikonicama
• Zapremina unutrašnje boce: 2x10 kg gasa
• Vakuum pumpa: kapacitet 100 lit/min
• Kapacitet kompresora 400 gr/min
• Test pritiska sa podešavanjem punjenja
• Automatski MULTI-PASS
• Mogućnost podešavanja dužine servisnih creva
• MULTI OIL Sistem
• Softver na srpskom jeziku
• Štampač

Servisna stanica Unica BIGAS Touch Printer - 01.035.01 button_detaljnije_100x50

• Potpuno automatska stanica za freon R134a i R1234yf
• Grafički displej osetljiv na dodir 7''
• Zapremina unutrašnje boce: 2x10,5 kg gasa
• Vakuum pumpa: kapacitet 100 lit/min
• Kapacitet kompresora 2x400 gr/min
• Automatsko pražnjenje ulja
• Automatsko punjenje gasa
• 2 merača pritiska u unutrašnjoj boci
• Automatski MULTI-PASS
• Softver na srpskom jeziku
• Štampač

pozovi_nasbutton_kompletna_ponuda_100x50