Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223
Da biste mogli da vidite aktuelnu akciju, novosti i još mnogo toga

PRIJAVITE SE NA NAŠ B2B PORTAL!

Napomena:
Ovaj portal namenjen je isključivo za AKTIVNU i PROFESIONALNU upotrebu i prilagođen je serviserima i prodavcima autodelova.
Nije pogodan za individualnu upotrebu fizičkih lica.

 

Prijavom omogućavate sebi:

 • praćenje i naručivanje dnevnih akcija
 • praćenje i naručivanje dvonedeljnih akcija
 • praćenje i naručivanje vanrednih i ostalih akcija
 • uvid u naš kompletan asortiman
 • informacije o aktuelnim proširenjima asortimana
 • specijalne cene
 • ne zavisite više od našeg radnog vremena

Od 01.05.2023. nije moguće samostalno kreiranje naloga na našem B2B portalu. Svi klijenti koji žele da postanu partneri, trebalo bi da kontaktiraju sebi najbližu poslovnu jedinicu ili svog komercijalistu, kako bi im se kreirao nalog. Hvala na razumevanju.

Ako NEMATE kreiran nalog, besplatno se registrujte putem obrasca ispod:

  Podatke koje pošaljete, kolege će blagovremeno obraditi, te će Vam podaci za logovanje na B2B portal (korisničko ime i lozinku) biti poslati na upisanu email adresu.

  Detaljno uputstvo za korišćenje B2B portala

  Uputstvo za korišćenje B2B portala:

  Ovo je opis trenutno dostupnih funkcija. Vremenom će se dodavati opcije i menjati funkcionalnost kao i izgled B2B portala.


  Sve cene koje se nalaze na portalu su vaše cene, znači cene sa uračunatm rabatom BEZ PDV. Ako dodje do izmene bićete obavešteni.

  Pa da krenemo:

  Ukucajte link koji ste od nas dobili u vaš internet pretraživač i dobićete sledeći pozdravni ekran:  (možete i kliknuti na link na našoj web stranici)

  Ekran za logovanje. Unosite korisničko ime i lozinku koju ste dobili od nas.

  Pritiskom na "Uđi" idete dalje.

  Početni ekran posle logovanja.

  Ekran je podeljen u nekoliko celina:

  • Leva strana ekrana:
  1. Pregled i pretraga artikala po stablu grupe artikala
  2. Pregled poređenja izabranih artikala za poređenje
  3. Pregled korpe za poručivanje
  • Gornja meni traka:
  1. Pozivanje početnog ekrana
  2. Napredna pretraga
  3. Prikaz izabranih omiljenih artikala
  4. Istorijski prikaz prethodnih porudžbina
  5. Pregled korpe sa aktuelnom porudžbinom
  • Gornji desni ugao:
  1. Dugme za podešavanje korisničkog naloga
  2. Dugme za pomoć
  3. Polje za brzu pretragu proizvoda
  • Donji info prozor
  1. Najprodavaniji artikli
  2. Trenutno popularni artikli
  3. Nedavno gledani artikli
  • Srednji i najveći deo, slikoviti prikaz raznih opcija
  1. Prikaz trenutnih akcija
  2. Informacije o Autostart d.o.o.
  3. Najava nabavke
  4. Razni katalozi (artikli sortirani po nekim kriterijumima)
  5. Mogućnost preuzimanja PDF kataloga
  6. Pregled novih artikala i promene cena

  U nastavku detaljan pregled:

  Gornji desni ugao

  • Dugme za podešavanje korisničkog naloga

  Prelaskom kuzorom miša preko ikone dobijamo opcije:
  1. Podešavanja - korisnička podešavanja
   • Promena lozinke koju ste inicijalno nobili od nas
   • Podešavanje jezika menija (izbor iz ponuđene liste)
  2. Kontakt - lista imena sa kontakt podacima u Autostart d.o.o.
  3. Odjavi se - dugme za odjavu sa B2B portala.

  Klikom na ovu ikonu dobijamo kratak tekst i opis kao pomoć za trenutni prozor imi meni u kom se nalazimo.

  • Pomoć

  Klikom na ovu ikonu dobijamo kratak tekst i opis kao pomoć za trenutni prozor imi meni u kom se nalazimo.

   

  • Polje za brzu pretragu proizvoda

  Polje za brzu pretragu. Moguće je unositi slova i brojeve.

  Rezultat pretrage su artikli koji odgovaraju unetim podacima. Inicijalno se prikazuju samo artikli kojih ima na stanju, ali je to moguće menjati u meniju.
  Kriterijumi za pretragu mogu biti kataloški brojevi (Cargo broj, Bosch broj, originalni broj proizvođača...), naziv proizvođača vozila (Opel, VW, Zastava, Mercedes, BMW.....), naziv tipa vozila (Golf, Passat, Kadett, Astra....), drugi opisi (dizel, teretni, novi tip, stari tip, uzani....) kao i dimenzije ( 10x14x14, 10x14, 12x, ....).

  Unosom kriterijuma dobijamo listu artikala. Inicijalno se prikazuju artikli kojih ima na stanju. Imamo mogućnost promene ove opcije da se prikažu svi artikli koji odgovaraju ovom kriterijumu a nema ih na stanju.


  Prelaskom kurzorom miša preko ikonice u levom desnom uglu možemo menjati opcije za prikaz rezultata pretrage.
  Tu možemo podestiti da vidimo sve artikle ne samo one koji su na stanju:


  Isto tako možemo da podesimo i vizuelni prikaz liste artikala: Lista , slike i opis ili  samo slike


  Posle prikazivanja liste artikala po zadatom artiklu možemo odmah da unesemo količinu za poručivanje za izabrani artikal. Pritiskom na ikonu "Dodaj u korpu" izabrane artikle dodajemo u korpu.
  Na ovoj stranici možemo da dobijemo i detaljnije podatke o izabranom artiklu, i to pritiskom na ikonu "Detalji artikla"

  Ako je izabran vizuelni prikaz slike i opis onda je ta ikona vidljiva na desnom kraju kolone izabranog artikla.
  U slučaju da se koristi podrazumenvan prikaz kao lista onda prelaskom kurzora miša preko strelice porder šifre artikla dobijamo novi prozor gde imamo razne ikone za dodatne opcije kao i sliku artikla.


  Tu isto imamo ikonu za pregled detalja artikla. Klikom na ovu ikonu otvara se novi prozor sa detaljima artikla.


  U detaljnom pregledu imamo dodatne informacije vezane za artikal. Pored naziva imamo dimenzije, podaci o specifičnim karakteristikama za pojedine artikle (boj zuba, broj nutova, priključci...).
  Sa desne strane prozora je slika artikla. Tu je i polje za unos količine za poručivanje kao i ikona za ubacivanje unete količine u korpu.
  Iznad slike su ikone za uvećani pregled slike kao i ubacivanje artikla u spisak omiljenih artikala i izbor artikla za upoređivanje.
  U doljnjem delu prozora se nalazi traka koja pruža razne informacje. Za izabrani artikal imamo priloge koji mogu biti dokumenti u PDF ili nekom drugom formatu, i uglavnom su to tehnički crteži, šeme za ispitivanje i testiranje itd. Imamo i dodatne opise.
  Sledeće je spisak artikala koji su slični izabranom artiklu, tojest artikli koji su zamenjivi sa iazbranim artiklom. (ova opcija treba da je u funkciji u drugoj polovini 2011 godine.)

  Leva strana ekrana

  • Pregled i pretraga artikala po stablu grupe artikala

  Sa leve strane ekrana postoji stablo artikala gde možemo pregledavamo artikle izborom grupa i podgrupa iz stabla artikala. Ovu opciju možemo koristiti kad ne tražimo specifični artikal nego želimo da pregledavamo asortiman koji Autostart doo ima na stanju.


  Kad se odlučimo za podgrupu i klikom na istu pojavljuje se u desnom velikom prozoru lista artikala koji pripadaju toj podgrupi. Lista je identičnog izgleda kao kad tražimo artikal breko polja za brzu pretragu u gornjem levom uglu.

  Opciju koje su ovde dostupne opisane su u prethodnom delu. (ubacivanje artikla u korpu, pregled detalja artikla, promena vizuelnog prikaza, filter prikaza artikala - samo na stanju ili svi...)


  • Pregled poređenja izabranih artikala za poređenje

  U listi artikala koja je rezultat pretrage ili sa prozora detalja artikala možemo izabrati artikle za poređenje. Ima smisla upoređivati slične artikle (bendix-bendix, regler-regler...). Izborom opcije "Poređenje artikala" iz levog menija poljavljuje se lista artikala koji su odabrani za uporedbu.


  Klikom na ikonu "Uporedi" pojavljuje se novi prozor sa uporednim prikazom:

  Na ovaj način možemo imati uvid u sličnosti i razlike izabranih artikala.

  • Pregled korpe za poručivanje

  Klikom na ikonu korpe na levom meniju dobijamo kratki pregled sadržaja korpe sa artiklima, količinama i cenom artikala kao i dugmetom za poručivanje sadržaja korpe. Odavde možemo i da izbrišemo artikle iz korpe klikom na "X" pored količine artikla.


  Gornja meni traka:

  • "Početna" - Pozivanje početnog ekrana

  "Početna" - Pozivanje početnog ekrana


  • Napredna pretraga

  Pretraga po više kriterijuma. Upisom kriterijuma u polja ili izborom proizvodjača i upisom kriterijuma i klikom na "Traži" dugme pokreće se pretraga i dobija se lista  artikala koja odgovaraju unetom kriterijumu.


  • Prikaz izabranih omiljenih artikala (Favoriti)

  Jednim klikom možemo da pogledamo listu artikala koje smo označili kao favoriti. Odavde se isto može pozvati detaljan pregled artikla kao i staviti artikal u korpu za poručivanje.


  • Istorijski prikaz prethodnih porudžbina

  Ovde možemo videti prethodne porudžbine kao i status aktuelne porudžbine. Klikom na bilo koju porudžbinu možemo videti detaljno stavke koje su poručivane u toj porudžbini.


  • Pregled korpe sa aktuelnom porudžbinom

  Prelaskom mišem preko ovog dugmeta ovog menija javlja se mali prozor sa kratkim pregledom sadržaja korpe.


  Prelaskom mišem preko ovog dugmeta ovog menija javlja se mali prozor sa kratkim pregledom sadržaja korpe. Tu vidimo i ukupnu vrednost porudžbine. Klikom na ovu ikonu dobijamo novi prozor:

  Na ovom pregledu vidimo detaljan sadržaj korpe sa artiklima, količinama i cenama pojedinačnih stavki (bez PDV).


  Ako smo zadovoljni sadržajem korpe klikom na ikonu "Naručivanje" otvara se prozor za konačno slanje porudžbine:

  U polje napomena može da se upiše bilo kakva tekstualna poruka koja će se prikazati komercijalisti kad bude obrađivao porudžbinu, na primer:

  Slati hitno ujutru
  Ne slati dok ne budu sve stavke rapoložive.
  Slati samo ono što ima na stanju, ostalo naručiti

  ...Ili bilo kakva druga poruka.

  Ovde vidimo kratki pregled koliko stavki ukupno imamo u korpi i vrednost korpe (bez PDV).

  Srednji i najveći deo, slikoviti prikaz raznih opcija


  • Prikaz trenutnih akcija

  Uvde se prikazuju aktuelne akcije za određene partikle. Artikli su prikazani slikama  sa akcijskom cenom. Prelaskom mišem preko slike dobijamo opcije kao što je ranije opisano.


  • Informacije o Autostart d.o.o.

  Prelaskom mišem preko prozora u gornjem desnom uglu istog poljavljuje se ikona "Detaljnije". Klikom na ikonu poljavljuje se novi prozor sa detaljnijim podacima i opisima.


  • Najava nabavke

  Najava nabavke je korisna funkcija gde možemo videti koji su artikli od kojih proizvođača u procesu nabavke i kad se očekuje na stanju našeg lagera.

  Prelaskom mišem preko prozora spisak će se pomerati jer inicijalno vidimo samo 3 reda.


  Da bi detaljnije videli spisak moramo kliknuti na ikonu "Detaljnije" u gornjem desnom uglu ovog prozora. Otvara se novi prozor:


  Artikli su grupisani po vrsti delova.  Klikom na strelicu sa leve strane imena proizvođača grupa se otvara i vidimo spisak artikala u okviru te grupe.

  Kad se prikaže spisak imamo sve one opcije koje smo već prethodno opisali. (detalji artikla, cena) kao i imamo mogućnost da unapred naručimo artikal. Iako ga još možda nemamo na stanju, na ovaj način se može roba rezervisati unapred.

  • Razni katalozi ( artikli sortirani po nekim kriterijumima)

  Na B2B portalu imamo i kataloge. To su u suštini liste izabranih artikala grupisanih po nekom kriterijumu. Kriterijumi su u suštini naziv kataloga.  Klikom na "Detaljnije" u gornjem desnom uglu otvara se spisak kataloga:

  Klikom na naziv kataloga otvara se spisak artikala. Kad se prikaže spisak imamo sve one opcije koje smo već prethodno opisali. (detalji artikla, cena), kao i imamo mogućnost unosa količine i  ubacivanja artikla u korpu za poručivanje.  Mogućnost preuzimanja PDF kataloga


  Imamo i deo za preuzimanje PDF dokumenata. Otvaranjem ovog prozora dobijamo listu dokumenata koji su na raspolaganju za preuzimanje:

  Klikom na izabrani dokument otvara se prozor internet pretraživača gde možete izabrani dokument snimiti na vaš računar.


  Pregled novih artikala i promene cena

  U ovom prozoru vidimo broj novih artikala koji su se pojavili u našem sistemu u zadnjih 30 dana kao i broj artikala kojima se promenila cena.


  Klikom na "Detaljnije" otvara se novi prozor:


  Klikom na izabranu grupu dobijamo listu artikala, gde možemo da vršiti prethodno opisane operacije:


  Donji info prozor

  Klikom na ikonu u donjem desnom uglu otvara se info prozor pri dnu ekrana:


  • Napjrodavaniji artikli

  Lista najprodavanijih artikala koji su naručivani preko B2B portala.


  • Trenutno popularni artikli

  Lista trenutno popularnih artikala koji se najviše pregledaju od strane korisnika B2B portala

  • Nedavno gledani artikli

  Lista zadnje pregledanih artikala

  Hvala što koristite Autostart B2B portal.