Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

BAT-90BAT-90button_detaljnije_100x50

Punjač akumulatora sa booster funkcijom

 

 

 

 

C3C3button_detaljnije_100x50

Punjač akumulatora

 

 

 

 

C7C7button_detaljnije_100x50

Punjač akumulatora