Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Auto klime za neupućene

Klima uređaj kontroliše temperaturu u kabini automobila. Osim temperature, smanjuje i vlažnost vazduha. Može se koristiti i za brže odmagljivanje stakala u autu tokom hladnog vremena, jer isušuje vazduh. Da biste umeli da pravilno da koristite auto klimu i da izbegnete pojavu neprijatnih mirisa, bilo bi dobro da se upoznate sa principom na kom radi klima uređaj u automobilu.
Danas su u upotrebi dva rashladna medijuma, rashladni fluidi R134a i R1234yf.
Postoje dve vrste upravljanja klima uređajima; manuelno i automatsko.
Manuelno upravljanje podrazumeva da korisnik upravlja sistemom. On bira nivo komfora koji želi da postigne i podešava sistem da bi došao do tog nivoa.
Automatsko upravljanje podrazumeva da radom klima autonomno uređaja upravlja računar. On u obzir uzima različite parametre, kao što su spoljna i unutrašnja temperatura...
Klima uređaji su (skoro) zatvoreni sistemi, koji imaju dve strane: stranu visokog pritiska i stranu niskog pritiska. Stranu visokog pritiska čine kompresor, hladnjak (kondenzator), isušivač vlage i cevi između njih. Stranu niskog pritiska čine ekspanzioni ventil, isparivač i cevi između njih.

Šema funkcionisanja klima sistema u vozilu

Najvažniji delovi sistema klima uređaja u automobilu su:

1. KOMPRESOR
2. HLADNJAK (kondenzator)
3. EKSPANZIONI VENTIL
4. SUŠAČ

KOMPRESOR

Kompresor povećava pritisak gasa koji dolazi sa isparivača. Pogoni ga motor automobila, preko radilice, kaiša i elektromagnetnog kvačila. Kaiš pokreće pumpu, ona povećava pritisak gasu i izbacuje ga prema hladnjaku. Kompresor može da sabija gas, ne i tečnost. Pojava kada se pomešaju tečnost i gas u kompresoru naziva se hidroudar i po pravilu je kobna po kompresor. Kada se skida kompresor, obavezno treba zameniti sve kaiševe.

HLADNJAK

Hladnjak (kondenzator) klime je postavljen iza kompresora u sistemu klima uređaja. Smešten je pored ili ispred hladnjaka rashladne tečnosti za motor automobila. Gas prima toplotu od vazduha iz auta, a odaje toplotu spoljašnjem vazduhu preko kondenzatora. Osim toga, gas se greje sabijanjem. Dakle, namena kondenzatora je da ohladi gas. Kada se ohladi, gas postaje tečan i ostaje pod visokim pritiskom

ISUŠIVAČ VLAGE

Isušivač vlage je rezervoar napunjen granulama koje upijaju vlagu. Kada izađe iz hladnjaka, gas prolazi kroz isušivač vlage. On apsorbuje vodu koja je, eventualno, ušla u sistem. Odvođenje vlage iz sistema klima uređaja je bitno zbog toga što bi ta vlaga mogla da se kodenzuje i stvori kristale leda, koji bi eventualno mogli da oštete klima uređaj.

EKSPANZIONI VENTIL

U ovom delu sistem prelazi u stanje niskog pritiska. Ako biste ga dodirnuli, mogli biste da osetite kako se na tom mestu sistem hladi. Ekspanzioni ventil (Thermal Expansion Valve, TXV) služi za pretvaranje tečnosti koja je pod visokim pritiskom u dvokomponentni fluid, tj. mešavinu gasa i tečnosti. Ventil podešava potreban pritisak tečnosti da bi sistem funkcionisao glatko. Kada mu se smanji pritisak, rashladni fluid može, dalje, ući u isparivač. Postoje dva tipa ekspanzionih ventila, termostatski i sa podešenim otvaranjem, ali sistem funkcionisanja i namena su isti.

Kod sistema koji koriste ekspanzioni ventil sa podešenim otvaranjem, postoji “akumulator” umesto isušivača vlage. On se nalazi između isparivača i kompresora. Kod ovog sistema dešava se da u isparivač uđe previše tečnosti, koja ne može da ispari. S obzirom na to da kompresor sabija samo gas, a ne i tečnost, višak tečnosti se mora ovde odstraniti.

ISPARIVAČ

Isparivač se nalazi u kabini automobila. Izgleda slično hladnjaku, ali mu je namena da prima toplotu vazduha u kabini, a ne da je odaje. Rashladni fluid ulazi u isparivač kao mešavina gasa i tečnosti na niskom pritisku. U idealnom slučaju, nalazi se na 0°C (zato je potrebno odstraniti vlagu). Ovaj fluid ne ledi na ovoj temperaturi, ali ima vrlo nisku tačku ključanja. R134a isparava na račun toplote preuzete od vazduha iz kabine. Ventilator kabine usisava topao vazduh iz kabine, koji prelazi preko isparivača, i ohlađen se vraća u kabinu vozila. R134a u gasovitom stanju, ulazi u kompresor, gde mu se povećava pritisak i ciklus počinje iznova.

Isparivač, takođe, smanjuje vlažnost vazduha u kabini. Voda iz vazduha se kondenzuje na isparivaču. Ta vlaga se odvodi iz kabine posebnim crevom, tako da je normalna pojava da uočite baricu ispod auta kada radi klima uređaj, a auto stoji u mestu.

Auto klima je veoma složen sistem. Sadrži značajno više komponenti nego što je ovde prikazano. Opisane komponente su najvažnije i dobro opisuju proces rada auto klime.

Preporučujemo ugradnju zamenskih ElccorAC komponenti, proverenog OE kvaliteta. Za više informacija pozovite Vašeg prodavca.

Elccor_logo_cmyk

PROVERA EFIKASNOSTI AUTO KLIME

Često se dešava da auto klima naizgled radi, ali ne funkcioniše pravilno. Te nepravilnosti se najčešće ispoljavaju tako što auto klima ne može da ohladi kabinu ni posle dužeg vremena.
Bitno je da redovno održavate auto klimu i da znate da koristite auto klimu efikasno. Ali, i pored efikasnog korišćenja, može se desiti da iz ventilacionih otvora ne izlazi (dovoljno) hladan vazduh. U daljem tekstu dajemo postupak kojim ćete proveriti da li Vam auto klima radi dovoljno efikasno. Za to Vam je potrebna samo sonda za merenje temperature vazduha (termometar)

PRIPREMA VOZILA

Parkirajte auto u hlad bar sat vremena. Zatvorite sve prozore i vrata. Otvorite centralni ventilacioni otvor.

POSTUPAK PROVERE EFIKASNOSTI AUTO KLIME

- Startujte auto (ostavite ga u leru).
- Ne uključujte klimu.
- Sačekajte 2 minuta.
- Podesite klima uređaj:
- temperatura: najhladnije
- usmeravanje vazduha: centralni ventilacioni otvor (sav vazduh treba da duva u lice putnika)
- jačina ventilatora: najjača
- cirkulisanje vazduha: otvoreno (podesiti uvlačenje spoljnog vazduha)

Proverite temperaturu vazduha koji izlazi iz centralnog ventilacionog otvora. Temperatura bi morala da bude ±5°C u odnosu na temperaturu vazduha u autu.

Uključite klimu.

Temperatura vazduha u automobiluTemperatura vazduha na izlazu iz centralnog ventilacionog otvora
15˚Cizmeđu 4˚C i 8˚C
20˚Cizmeđu 6˚C i 10˚C
25˚Cizmeđu 8˚C i 13˚C
30˚Cizmeđu 12˚C i 16˚C
35˚Cizmeđu 17˚C i 20˚C
40˚Cizmeđu 21˚C i 25˚C

Ukoliko se temperature razlikuju za više od ±0,5°C od gore zadatih, nešto nije u redu sa klima uređajem u vozilu.Održavanje klima uređaja u automobiluKao i svaki drugi sistem u automobilu, i klima uređaj traži redovno održavanje. Redovno održavanje produžiće vek sistema klima uređaja i olakšaće funkcionisanje istog.
Uključite klimu pritiskom na dugme A/C, isprobajte da li dovoljno hladi, da li ventilator “duva” na svim brzinama…

REDOVNO MENJAJTE FILTER !

Za pravilno funkcionisanje klima uređaja u vozilu, najvažnija je redovna zamena filtera klime (ovaj filter se često naziva i filterom kabine, odnosno polenskim filterom). Redovna zamena filtera bitna je i zbog toga što se u sistemu klima uređaja skupljaju bakterije. Proizvođač svakog vozila je predvideo servisni interval zamene filtera klime. On obično iznosi 10-15.000 km. Kada zamenite filter, obavezno očistite i kućište u kom se on nalazi od lišća, insekata i ostalih nečistoća.Dopunite gas u klima uređaju.

Ako je klima uključena, ali slabo hladi, nejverovatnije je u pitanju nedovoljna količina gasa (nekada se koristio freon, a danas ne) u sistemu. Vremenom mogu nastati mikro oštećenja na cevima i spojevima, tako da gas može vremenom cureti. Nedostatak gasa se najčešće manifestuje na taj način što se kompresor startuje, ali vazduh koji izlazi iz ventilacionih otvora nije hladan. U slučajevima kada u sistemu nedostaje velika količina gasa, kompresor se neće ni uključiti. Neophodno je proveriti da li postoji mesto gde gas curi i problem otkloniti. Normalno je da se gas u klima uređaju mora dopuniti posle 4 godine od dana proizvodnje automobila, pa ponovo na svakih 2-3 godine.Redovno koristite klima uređaj.

Ako želite da produžite radni vek klima uređaja u Vašem vozilu, povremeno uključite klima uređaj. Na taj način će ulje, koje je pomešano sa gasom podmazati kompresor i poboljšati zaptivanje spojeva i mikro oštećenja na crevima. Preporuka je da klimu uključujete bar jednom nedeljno, čak i kada napolju nije toplo. Na moderinijim automobilima, ovo ima poente raditi samo kada je spoljna temperatura iznad 5°C, jer kada je hladnije, kompresor klima uređaja se neće ni uključiti.Isključite klima uređaj pre nego što se parkirate.

Nekoliko minuta pre nego što ugasite automobil, isključite klima uređaj, ali ostavite uključenu ventilaciju. Tokom rada klima uređaja, stvara se vlaga na isparivaču, što u velikoj meri pogoduje razvoju bakterija, mikro-organizama, buđi… Ako isključite klimu, a ostavite uključenu ventilaciju, ventilator će isušiti isparivač i u znatnoj meri usporiti razvoj bakterija. Dovoljno je da kada prilazite parkingu isključite klimu i ostavite uključenu ventilaciju. Osim raznih bolesti, ovo će sprečiti i pojavu neprijatnih mirisa koji dolaze iz ventilacije.

DEZINFEKCIJA KLIMA UREĐAJA

Ako se neprijatni mirisi iz klime ipak pojave, neophodno je da dezinfikujete sistem. Na tržištu postoji veliki broj preparata za tu namenu. Najčešći su oni koji su u obliku spreja i u obliku pene. Budite pažljivi kod oba tipa, i obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Zbog prevelike količine upotrebljenog sredstva može doći do porasta vlage u sistemu, pa se dešavalo čak i da se ošteti elektronika u vozilu! Ako mirisi ne nestanu i posle upotrebe sredstva, morate posetiti neki od auto klima servisa.

Preporučujemo korišćenje Spin uređaja PUREZONE (kliknite na link za više informacija)

ODMAH REAGUJTE NA PROMENE U RADU KLIMA UREĐAJA

U slučaju da se javi bilo kakva promena u radu klima uređaja u  automobilu (npr čudni zvuci), nemojte je zanemarivati.

BARICA VODE ISPOD AUTOMOBILA

Barica vode ispod automobila dok je uključen klima uređaj nije problem. To je sasvim normalna pojava. Kondenzovana vlaga se pomoću cevi odvodi sa isparivača.

VLAGA U KABINI

Barica vode u autu se može vrlo lako rešiti. Dešava se da se cev koja odvodi vlagu sa isparivača zapuši, pa se vlaga zadržava na isparivaču i na kraju ulazi u kabinu. Najčešće se skuplja ispod tepiha na suvozačevoj strani. Zašto auto klima ne radi dobro. Iskustva majstora govore da se sa prvim povećanjima temperature povećava i broj vozača koji im se javljaju sa raznim problemima sa klimom u automobilu. Vozači najčešće primećuju sledeće simptome:

  • uopšte ne izlazi hladan vazduh
  • izlazi previše hladnog vazduha
  • izlazi nedovoljno hladnog vazduha
  • Auto klima ne hladi ili hladi neefikasno

DOPUNA GASA U AUTO KLIMI

Najčešći problem auto klime je nedostatak gasa u sistemu. U tom slučaju je potrebno da posetite neki auto klima servis koje možete pronaći na našem sajtu. Oni će Vam dopuniti gas i pregledati ceo sistem da bi ustanovili i druge eventualne neispravnosti, kao i razlog ispuštanja gasa. Nedostatak gasa vozač će primetiti tako što će klima hladiti neefikasno, ili neće hladiti uopšte.Iste simptome može izazvati i zaprljan filter kabine, ili zapušena ventilacija. U tom slučaju je potrebno promeniti filter kabine, odnosno očistiti sistem ventilacije, jer se dešava da je lišće i prljavština zapuše. Ako je kaiš preko kog se pogoni kompresor klime u lošem stanju, ili nedovoljno zategnut, potrebno ga je promeniti, ili zategnuti da bi se obezbedio pravilan rad kompresora klima uređaja. Isti problem može biti izazvan još i nekim drugim električnim problemom, neispravnim kompresorom klime ili ekspanzionim ventilom. U tom slučaju se preporučuje poseta auto električaru.

Preporučujemo korišćenje ELEKTRONSKOG DETEKTORA CURENJA FREONA proizvođača SPIN (kliknite na link za više informacija). Naše dugogodišnje iskustvo pokazalo je da najbolji odnos cene i kvaliteta nude SERVISNE KLIMA STANICE marke SPIN (kliknite na link za više informacija), za koje nudimo odlične uslove garancije i ovlašćeni servis.

Auto klima ne hladi uopšte

Može se desiti je kvar auto klime sasvim banalan, kao kada, na primer, pregori neki osigurač. U tom slučaju, klima ne funkcioniše uopšte. Isti simptom će izazvati i neispravno kvačilo kompresora klime.

Auto klima ne hladi, ili hladi previše

U slučaju da je došlo do problema u distribuciji (usmeravanju) vazduha, desiće se da uopšte nema hladnog vazduha, ili da ga ima previše.

Auto klima hladi neefikasno

Do slabijeg hlađenja u kabini može doći u slučaju kvara klapne za recirkulaciju vazduha, ili ventilatora kabine. Isti simptom se može pojaviti i ako otkaže vetilator hladnjaka. U tom slučaju, dolazi do povećanja temperature i pritiska u sistemu, pa presostat reaguje i isključuje kompresor.

Auto klima ne hladi, ili hladi neefikasno, ili hladi previše

Ovakvi problemi su izazvani nekim elektronskim kvarom. Problem je u nekom senzoru (na primer senzor na isparivaču, ili senzor pritiska…), ili se može desiti da je senzor ispravan, ali da signal ne dolazi do računara koji kontroliše rad klima uređaja u autu. Može se čak desiti i da ne rade komande kojima kontrolišete rad klima uređaja. U čemu god da je problem, opet Vam sleduje poseta auto električaru, ili auto klima servisu.

Iz spiska uzroka najčešćih simptoma kvarova klime u autu, vidimo da je za većinu popravki potrebno potražiti pomoć stručnog lica. Auto klima je jako kompleksan sistem, tako da je jako teško precizno utvrditi uzrok kvara. U najvećem broju slučajeva potrebni su uređaji za dijagnostikovanje kvarova, koje poseduju ovlašćeni i bolje opremljeni servisi.Popravka kvarova auto klimeSledeća tabela će Vam pomoći u detekciji kvarova auto klime.
Kvarovi prestavljeni u tabeli se odnose na kvarove koji dovode do nedovoljno efikasnog rada klime u automobilu.

Mogući uzrokProveritiRešenje
Proklizavanje kaiša (PK)Proveriti zategnutost kaišaZategnuti kaiš
Kompresor klime ne radi1. Proveriti količinu gasa1. dopuniti gas do potrebnog nivoa
2. Proveriti napajanje kompresora strujom2. popraviti kvar u napajanju strujom
3. Proveriti presostat3. zameniti presostat
  
Ekspanzioni ventilProveriti temperaturnu razliku na ulazu i izlazuZameniti ekspanzioni ventil ako nema razlike
Podešeno otvaranje (calibrated opening) ekspanzionog ventilaProveriti temperaturnu razliku na ulazu i izlazuZameniti podešeno otvaranje ako nema razlike
Hladnjak klimeProveriti zaprljanost hladnjaka klime spoljaOčistiti hladnjak klime
Isparivač1. Proveriti zaprljanost isparivača1. Očistiti isparivač spolja
2. Proverite da se isparivač nije zamrzao2. Proverite senzor na isparivaču
  
Previsok pritisak na strani visokog pritiska1. Proveriti zaprljanost hladnjaka klime spolja1. Očistiti hladnjak klime
2. Previše gasa u sistemu2. Podesiti napunjenost gasom
3. Nedovoljno hlađenje motora3. Proverite da li ventilator radi dobro
  
Previsok pritisak na strani niskog pritiska1. Previše gasa u sistemu1. Podesiti napunjenost gasom
2. Proveriti ekspanzioni ventil2. Zameniti ekspanzioni ventil
  

Sledeća tabela pomaže u otkrivanju curenja gasa iz sistema auto klime.

Deo klime koji se proveravaRegija koja se proveravaNakon preve provere zamenitiNakon dopune gasa i druge provere zameniti
Hladnjak klimeUlaz ili izlazCeviHladnjak
IsparivačPriključakCeviPriključak i/ili isparivač
KompresorUlaz ili izlazCeviKompresor
Isušivač vlageUlaz ili izlazCeviIsušivač vlage

Curenja gasa se detektuju tako što se sistem napuni gasom, uljem i bojom za detekciju curenja do propisanog nivoa. Nakon nekoliko dana se proveri da li je bilo nekih curenja. Za proveru se mogu koristiti elektronski aparati, ili detektori tragova. Elektronskim uređajima se detektuje da li ima tragova gasa u vazduhu. Ako se pokaže da ima, koriste se detektori tragova curenja gasa. Kao detektor tragova curenja se najčešće koristi UV lampa, kojom se u mraku osvetljavaju delovi sistema, pa se može videti ako ima nekih tragova curenja.

Izvor: www.auto-delovi.org