Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223
Radionička oprema

RADIONIČKA OPREMA

RUČNI ALATI

RUČNI ALATI

RADIONIČKE LED LAMPE

PUNJAČI AKUMULATORA

PROBNI STOLOVI ZA TESTIRANJE ALTERNATORA/ANLASERA

DIJAGNOSTIČKI UREĐAJI

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE SISTEMA HLAĐENJA

TEHNIČKI SPREJEVI

TESTERI ALTERNATORA/AKUMULATORA