Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

2REF Scanner – Analizator rashladnog gasa (R134a/R1234yf)

Samostalni analizator čistoće freona - 01.000.331

Tehničke karakteristike:

• 4,7’’ ekran osetljiv na dodir savišejezičnim softverom
• Dvostruko napajanje (12V DC - 100/240V)
• Protokol 4.0
• Štampač (A)
• Pumpa za ispiranje unutrašnje komore
• Standard čistoće prema VDA regulativi (čistoća ≥ 95% prema prikazu OK / NIJE OK), sa procentualnom vrednošću za R134a i R1234yf

Standardna oprema:

• NP spojnice za R134a i R1234yf sa providnim crevima (B)
• 12V DC crvena/crna stezaljka (C)
• Napajanje 100/240V 50/60Hz (D)
• Fioka za pribor

4,7 inča ekran osetljiv na dodir

REZERVNI DELOVI

01.000.234.R1

Mesingani reducir sa filterom za analizator freona

01.000.262.R1

Filter za analizator freona