Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

UNICA BIGAS Touch Printer

Servisna A/C stanica UNICA BIGAS Touch

- 01.035.01 -

UNICA DUAL TOUCH A/C servisna stanica opremljena je sa dva sistema HFC i HFO. Pored displeja osetljivog na dodir od 7 inča, vrlo intuitivnog softvera, ova servisna stanica raspolaže sa dve odvojene instalacije, 4 creva, 2 kompresora, 2 rezervoara i filtera. Takođe tu je i zasebna instalacija za tretman ulja sa po tri kanala za R134a i HFO1234yf sa vagom, tu su BST Sistem, MULTIPASS funkcija kao i WSC (Winter-Summer-Compensation).

R134a & R1234yf

R134a & R1234yf sa analizatorom freona

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

01.035.01

01.035.01WA1234 (sa analizatorom freona)

EkranOsetljiv na dodir - 7'' (inča)
Rashladni gas
(freon)
R134a i R1234yf
Kapacitet rezervoara2 x 10,5 kg
Kapacitet vakum pumpe100 l/min
Kapacitet
kompresora
2x400 g/min
VP/NP ventiliAutomatski
Ubrizgavanje ulja/aditiva
( + softver za hibrid vozila)
6 injektora sa skalom
ŠtampačStandardno
Test pritiskaAutomatski
Težina110 kg
EkranOsetljiv na dodir - 7'' (inča)
Rashladni gas
(freon)
R134a i R1234yf
Kapacitet rezervoara2 x 10,5 kg
Kapacitet vakum pumpe100 l/min
Kapacitet
kompresora
2x400 g/min
VP/NP ventiliAutomatski
Ubrizgavanje ulja/aditiva
( + softver za hibrid vozila)
6 injektora sa skalom
ŠtampačStandardno
Test pritiskaAutomatski
Težina110 kg

Interfejs jednostavan za korišćenje, zahvaljujući displeju od 7” osetljivom na dodir i softveru sa ikonicama
Bez interne kontaminacije između ra shladnih fluida, dve odvojene instalacije sa 4 creva, 2 za R134 i 2 za R1234yf; 2 isparivača,
2 kompresora, 2 kondenzatora, 2 filtera, 2 rezervoara, Automatsko čišćenje pri svakoj promeni rashladnih fluida.
Zasebna instalacija za tretman ulja: 3 kanala za R134a sa vagom+ 3 kanala za HFO1234yf sa vagom(standardno, korišćeno ulje, hibridno). Automatsko čišćenje instalacija pri svakoj izmeni vrste ulja sa kojim stanica radi.
Omogućeno punjenje bez obzira na temperaturne uslove sa BST sistemom (SPIN)
WSC (Winter-Summer-Compensation) funkcija. Mogućnost korekcije količine gasa sa kojim stanica operiše putem +/- kontrole pritiska (HP/LP)
Integrisana baza podataka sa mogućnošću nadogradnje putem USB-a
Maksimalna efikasnost izvlačenja rashladnog fluida zahvaljujući MULTIPASS funkciji

DODATNA OPREMA

Čišćenje A/C sistema ispiranjem - uz opremu 01.000.96 (na zahtev)
Čišćenje A/C sistema recikliranjem za vozila AUDI i VW - uz opremu 01.000.139 (na zahtev)
Test curenja sa azotom/vodonikom - uz opremu 01.000.326 (na zahtev)
Opcioni analizator freona R1234yf usklađen sa SAE/VDA normama - uz opremu 01.000.263 (koji je ugrađen u stanicu 01.035.01WA1234)