Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

UNICA BIGAS Touch Printer

Servisna A/C stanica UNICA BIGAS Touch Printer - 01.035.01

UNICA DUAL TOUCH A/C servisna stanica opremljena je sa dva sistema HFC i HFO. Pored displeja osetljivog na dodir od 7 inča, vrlo intuitivnog softvera, ova servisna stanica raspolaže sa dve odvojene instalacije, 4 creva, 2 kompresora, 2 rezervoara i filtera. Takođe tu je i zasebna instalacija za tretman ulja sa po tri kanala za R134a i HFO1234yf sa vagom, tu su BST Sistem, MULTIPASS funkcija kao i WSC (Winter-Summer-Compensation). Pogledajte sve tehničke detalje u brošuri ispod.

Osnovne karakteristike UNICA BIGAS TOUCH klima servisne stanice:

  • USER FRIENDLY INTERFEJS, displej 7”
  • Bez interne kontaminacije između rashladnih gasova (freona), dve odvojene instalacije sa 4 creva, 2 za R134 i 2 za R1234yf; 2 isparivača, 2 kompresora, 2 kondenzatora, 2 filtera, 2 rezervoara
  • Automatsko čišćenje pri svakoj promeni rashladnih gasova (freona)
  • Zasebna instalacija za tretman ulja: 3 kanala za R134a sa vagom + 3 kanala za HFO1234yf sa vagom
  • Automatsko čišćenje instalacije
  • Omogućeno punjenje bez obzira na temperaturne uslove sa BST Sistemom (SPIN)
  • WSC (Winter-Summer-Compensation) funkcija korekcije pritiska
  • Integrisana baza podataka, USB PORT
  • MULTIPASS funkcija

pozovi_nasbutton_vise_o_proizvodu_100x50button_kompletna_ponuda_100x50