Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

OK Clima Advance DUAL Printer

Servisna A/C stanica OK Clima Advance DUAL Print - 01.019.44

Automatska A/C stanica za automobile, kamione, i minibuseve. Stanica je 2u1 (dakle kompatibilna je sa R134a i R1234yf), radi sa oba gasa,DUAL GAS sistem, dva para servisnih cevi (par za novi, par za stari rashladni fluid). Dve unutrašnje boce kapaciteta po 10 kg za stari i novi gas. Vakuum pumpa od 100lit/min uz kapacitet kompresora od 400 gr/min kao i punjenje ulja preko precizne vage obezbeđuju dobre performanse ove stanice.

Osnovne karakteristike OK CLIMA ADVANCE DUAL servisne stanice su:

 • Grafički displej sa ikonicama
 • Ugrađena baza podataka za automobile, industrijska vozila , poljoprivredne mašine, sa mogućnošću da se nadogradnje
 • Podesiva dužina creva
 • Štampač
 • Automatsko pranje sistema stanice nakon svake zamene gasa
 • Automatski test curenja
 • Čišćenje A/C sistema ispiranjem (pribor 01.000.96)
 • Čišćenje A/C sistema recikliranjem, AUDI / VW tip (pribor 01.000.139 )
 • Test curenja azot-vodonik (pribor 01.000.218)
 • Upravljanje korisnicima
 • Opcioni analizator rashladnog medijuma R1234yf u skladu sa SAE/VDA normama (01.000.205)
 • Manipulisanje standardnim i hibridnim uljem sa automatskim čišćenjem servisnih creva
 • Integrisani USB port za preuzimanje podataka
 • Opcioni analizator HFO rashladnog fluida saglasan sa SAE/VDA (01.000.205) normom
 • Višejezični softver

pozovi_nasbutton_vise_o_proizvodu_100x50button_kompletna_ponuda_100x50