Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad

OK Clima Advance Dual Print

Klima A/C servisna stanica OK Clima Advance Dual Print - 01.019.44

SERVISNA-STANICA-OK-CLIMA-DUAL

OK CLIMA ADV DUAL_srb copy

Automatska A/C stanica za automobile, kamione, i minibuseve. Stanica je 2u1 (dakle kompatibilna je sa R134a i R1234yf), radi sa oba gasa,DUAL GAS sistem, dva para servisnih cevi (par za novi, par za stari rashladni fluid). Dve unutrašnje boce kapaciteta po 10 kg za stari i novi gas. Vakuum pumpa od 100lit/min uz kapacitet kompresora od 400 gr/min kao i punjenje ulja preko precizne vage obezbeđuju d

obre performanse ove stanice.

Osnovne karakteristike OK CLIMA ADVANCE DUAL servisne stanice su:

Grafički displej
Ugrađena baza podataka (automobili, kamioni, poljoprivredne mašine) sa mogućnošću da se nadogradi
Podesiva dužina creva
Štampač
Automatsko pranje sistema stanice nakon svake zamene gasa
Automatski test curenja
Čišćenje A/C sistema ispiranjem (pribor 01.000.96)
Čišćenje A/C sistema recikliranjem, AUDI / VW tip (pribor 01.000.139 )
Test curenja azot-vodonik (pribor 01.000.218)
Upravljanje korisnicima
Opcioni analizator rashladnog medijuma R1234yf u skladu sa SAE/VDA normama (01.000.205)
Manipulisanje standardnim i hibridnim uljem sa automatskim čišćenjem servisnih creva
Integrisani USB port za preuzimanje podataka
Opcioni analizator HFO rashladnog fluida saglasan sa SAE/VDA (01.000.205) normom
Višejezični softver


Preuzmi brošuru OK CLIMA DUAL ADVANCE ovde: [.pdf, srpski]