Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Novi freon – nova glavobolja?

Novi freon - nova glavobolja?

Vreme čitanja: 8 min

Već nekoliko godina neki proizvođači vozila u novije modele ugrađuju sistem klimatizacije sa novim rashladnim sredstvom, dok drugi i dalje koriste „stari“ sistem, a većina servisa je u dilemi da li im je potrebna nova oprema, kakvi su troškovi i slično.

Sve je počelo sa novim propisima EU, koji zahtevaju manju štetnost rashladnog gasa u novim vozilima. Mera za štetnost rashladnog gasa je GWP (Global Warming Potential – potencijal globalnog zagrevanja), odnosno uticaj na izazivanje efekta staklene bašte. Ranije korišćeno sredstvo R-12 imalo je GWP od 8500 i taj gas se zadržava u atmosferi (do raspada) oko 150 godina.

Tabela GWP

Drugim rečima 1kg rashladnog gasa R12 ima efekat na atmosferu kao 4000 tona CO2, a kod gasa R-134 taj odnos je 1kg kao 1300 tona CO2.

EU je napravila regulativu, kojom se zahteva po kojoj se u novim vozilima može koristiti samo rashladni gas koji ima GWP manji od 150 i dala preporuke da se koriste ili R-744 (CO2) ili R-1234yf. Ugljen dioksid ima GWP od samo 1 i praktično je gas koji je deo ljudskog respiratornog sistema i samim tim je potpuno bezbedan, bez štetnih dejstava i nije potrebno njegovo recikliranje. Nažalost i pored svih očiglednih prednosti klima sa CO2 kao gasom bi morala da radi na značajno većim pritiscima, što bi zahtevalo potpunu promenu svih komponenti sistema. Osim toga, pošto se CO2 već nalazi u atmosferi, pronalaženje curenja iz sistema bi bilo jako teško. R-1234yf ima GWP od 4, zadržava se u atmosferi manje od nedelju dana a po mehaničkim svojstvima je jako sličan postojećem R-134a (sa nekih 5% manjim kapacitetom hlađenja), tako da su potrebne male promene u sistemu. Najveći problem kod novog gasa je cena koja iznosi preko 100 evra za kilogram, a prema testiranjima koje je sproveo Daimler problem je i u zapaljivosti gasa. Upravo zbog ovoga Daimler je odustao od R-1234yf, (čak je i napravio opoziv za B klasu koja je imala novi gas, da se napravi prepravka na R-134a) a vrlo brzo su im se pridružili VW, BMW, Toyota i neki drugi proizvođači.

Trenutno najkorišćenije rashladno sredstvo (freon) je gas R-134a koji ima GWP od 1440 i zadržava se u atmosferi 13 godina.

Trenutna situacija na tržištu, je da postoje novi automobili koji se proizvode i sa R-134a i sa R-1234yf gasom, što servisima samo stvara konfuziju, probleme i dodatne troškove. Da sve bude još komplikovanije vrše se intenzivna ispitivanja i drugih rashladnih gasova, kao što je AC6 za upotrebu u novijim vozilima. Rashladni gas AC6 (službene oznake R-445a) zadovoljava zahteve EU normativa sa GWP-om od 135, jeftin je za proizvodnju i ima zadovoljavajuće karakteristike, ali sistem punjenja sistema sa ovim gasom je dosta komplikovan i skup, a sama struktura gasa se menja u različitim ciklusima rashladnog sistema.

Šta to sve znači za servise koji se bave servisiranjem klima uređaja u vozilima? Mada su mehaničke karakteristike novog R-1234yf gasa jako slične sadašnjem i iako se recikliranje vrši na isti način, neće moći da se koristi ista oprema, odnosno potrebna je nabavka nove (ili dualne) klima stanice. Ulja koje se trenutno koriste (PAG ulja) ne mogu se koristiti, već se koristi posebno PAG-PSD1 ulje koje se ne može mešati sa postojećim. Sistemi za detekciju curenja koji se trenutno koriste, rade i na novom sistemu bez ikakvih prepravki ili nadogradnji. Zamena rashladnog gasa će za mušteriju biti značajno skuplja a sa obzirom da trenutno samo dva proizvođača, Honeywell i Du Pont, proizvode R-1234yf, nije realna pretpostavka da će doći do značajnijeg pojeftinjenja u bližoj budućnosti. S obzirom na značajne troškove punjenja klima uređaja i značaj pronalaženja curenja je veći nego kod standardnih sistema. Količina rashladnog gasa u vozilima sa R-1234yf sistemom se ne razlikuje značajno od količine R-134a gasa. Radni pritisci gasa R-1234yf su praktično isti kao i kod sadašnjeg sistema, sa malim razlikama pri ekstremno niskim ili visokim temperaturama. Oznaka tipa rashladnog gasa koji se koristi u klima sistemu na vozilu postoji na pločici u motornom prostoru, može se naći i na samom kompresoru, ali najsigurniji način identifikacije rashladnog gasa je preko priključaka za klima stanicu. Tip priključaka, kako za niski tako i zavisoki pritisak, je isti kao i kod sistema sa R-134a, ali su dimenzije izmenjene da ne bi došlo do slučajne zamene gasova.

Global

Na kraju se postavlja logično pitanje da li vredi ulagati u opremu za servisiranje klima uređaja sa R-1234yf rashladnim gasom? Predviđanja su bila da će do 2019. godine oko 39% vozila imati novi sistem i da u narednih deset godina broj vozila sa novim sistemom u EU neće preći 50% celokupnog voznog parka. U našoj zemlji sa obzirom na jako mali broj prodatih novih vozila, ti procenti će logično biti značajno manji. Naravno treba imati u vidu i da pojedini proizvođači nude klima stanice za rad sa R-134a gasom uz mogućnost kasnije nadogradnje za rad sa R-1234yf rashladnim gasom.

Izvor: AutoServisi