Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

SealUp – Diht masa

SealUp - TR1157.Y.01

ZAPTIVNA SMESA ZA SPOJEVE KOD KLIMA SISTEMA I RASHLADNIH SISTEMA

SealUp je univerzalna zaptivna smesa za spojeve za eliminisanje bilo kakvog curenja između navoja, zaptivača i spojeva. SealUp stvara fleksibilni i otporni sloj što omogućava ponovno otvaranje spojeva.

Upozorenje: kada se koristi površina mora biti čista da bi se obezbedila maksimalna adhezija/prianjanje. Za čišćenje i naknadno skidanje preporučujemo korišćenje Thora, Errecom spreja.

Uputstvo za korišćenje
Za najbolji rezultat prvo treba očistiti željenu površinu sa Thorom, Errecomovim proizvodom i sačekati da se osuši. Naneti tanak sloj SealUp sredstva na ceo obim i na oba spoja. Sačekati minut. Sastaviti i pričvrstiti po potrebi. Kada je deo osušen, sistem se može staviti pod pritisak. SealUp je spreman za upotrebu posle vremena oporavka, što može biti od 20 min do 24 časa u zavisnosti od temperature i veličine spoja.

Demontaža: rastaviti sa uobičajenim alatima.

Čišćenje: Korisititi Thor, Errecomov sprej, da se skine ostatak od zaptivača.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Temperatura: Od -90°c do + 200°c (-130°F ÷ + 392°F)

Pritisak: Iz punog vakuuma (-1 Bar ) do 500 Bar (-15 psi ÷ 7252 psi)

A9R84CE

Nanošenje:

SealUp je efikasan na svim metalnim i plastičnim površinama uključuljući i aluminijumske legure, gvožđe, bakar, bronzu, magnezijum, ugljenični čelik, nerđajući čelik, pocinkovane površine, PVC, CPVC, ABS, staklena vlakna, polipropilen i polivinil fluorid.

SealUp uspešno zapečati ove materijale:

RASHLADNI GASOVI

Svi CFC, HFC i HCFC uključujući i njih, ali da nisu ograničeni sa:

 • R-717 (amonijak)
 • R-744 (karbon dioksid)
 • R-11 (trihlorofluorometan)
 • R-12 (dihlorodifluorometan)
 • R-21 (dihlorofluorometan)
 • R-22 (hlorodifluorometan)
 • R-113 (1,2 – trihlorotrifluoretan)
 • R-114 (1,2-dihlorotetrafluoretan)
 • R-40 (metil hlorid)
 • R-30 (metilen hlorid)
 • R-290 (propan)
 • R-764 (sumpor dioksid)
 • R-134a (1,1,2-tetraflouretan)
 • R-13, R-13BL, R-500, R-502, R-503, R-123, R-124, R-401A, R-401B,R-402A, R-402B, R403B, R406A, R-408A, R-409A, R-23, R-236FA, R-404A, R-407A, R-407B, R-407C, R-410A, R-507, R-508.

RASHLADNA ULJA

 • Mineralna ulja,Naftna
 • Mineralna ulja, Parafinska
 • Poliolester
 • Polioalfaolefini
 • Alkilbenzini

RASTVARAČI

 • Voda (meka, tvrda,pijaća)
 • Morska voda (slana voda)
 • Pentan
 • Heksan
 • Cikloheksan
 • Heptan
 • Naftni petrolej
 • Mineralni špiritus
 • Toluen
 • Ksilen
 • Perhloroetilen
 • D-limonen
 • Turpentin
 • Borovo ulje
 • Razređivač laka
 • Gumeni rastvarač
 • VM&P Nafta
 • Stoddart rastvarač
 • 140UF rastvarač
 • Dezodorirani kerozin
 • Medium-Flash aromatic nafta
 • Dipenten
 • Metilen hlorid
 • 1,1,1-Trihloroetan
 • 2-Nitropropan
 • Ortodihlorobenzen
 • Monohlorobenzen
 • Hloroform
 • Etilen Dihlorid
 • Trihloroetilen
 • Propilen Dihlorid
 • Alifatski rastvarači
 • Kiseline, razređivači
 • Kaustični razređivač
 • Aromatični rastvarači
 • Glicerin
 • Hlorisani rastvarači

INDUSTRIJSKI GASOVI

 • Acetilen
 • Hlor, bezvodni
 • Vazduh
 • Karbon monoksid
 • Amonijak, bezvodni
 • Argon
 • N-Butan
 • Karbon Dioksid
 • Ethan
 • Etilen hlorid
 • Fluor
 • Hidrogen
 • Metan
 • Neon
 • Azot
 • Azotni oksid
 • Propan
 • Propilen
 • Silan
 • Ksenon
 • Tetraflourometan
 • Helium

ULJA

 • Mineralna ulja
 • Sojino ulje
 • Kokosovo ulje
 • Tall ulje
 • Kikiriki ulje
 • Ulje od uljane repice
 • Menhaden ulje
 • Biljno ulje
 • Ulje životinjskog porekla

GASOVITA GORIVA

 • Prirodni gas
 • LPG Tečni naftni gas
 • LNG Tečni prirodni gas
 • Propan
 • N-Butan
 • Izobutan

GORIVA

 • Benzin
 • Gorivo za mlaznjake
 • Lož ulja
 • Diesel lož ulja
 • Ulja gasne turbine
 • Kerozin
 • Gasno ulje

Jedina hemijska jedinjenja sa kojima ovaj proizvod ima reakciju jesu ona sa alkoholom.
Za profesionalnu upotrebu, pročitati upozorenja na bezbednosnom listu proizvoda.

pozovi_nasB2Bbutton_kompletna_ponuda_100x50