Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Pitajte hemičara: Curenje rashladnihih sredstava iz klima sistema

Naša kolumna ,,pitajte hemičara”. Danas, Dr. Paolo Mattavelli, glavni u odeljenju za istraživanje i razvoj, pozabaviće se čestim problemom curenja rashladnih sredstava u sistemima hlađenja sa klimom.

 • Zašto dolazi do curenja rashladnog sredstva u klima sistemima?

  Postoji više uzroka curenja rashladnog sredstva :

  Strukturni/sastavni: postoji mogućnost da su neke od cevi bušne ili spojevi nisu dovoljno pričvršćeni pri sastavljanju sistema.

  Tokom korišćenja: kontinuirane vibracije, nakon određenog vremena, ugrožavaju čvrstoću spojeva kao i njihovu nepropustnost.

  Korozija: Jedan od najčešćih uzroka. Korozija je normalna pojava, što je propraćeno prisustvom naelektrisanja, na primer u područjima kontakta između drugačijih vrsta metala. Napad kiselina, izazvan reakcijom između vlage rashladnog sredstva ili lubrikanta, takođe stvara rđu. Pažljivo sagledajući ovu situaciju: U klima sistemima konstantno postoji određena doza vlage koja je većinom eliminisana od strane fitlera za sušenje. Međutim, tokom vremena, ovaj filter gubi svoju efikasnost. Kada vlaga dođe u kontakt sa supstancama generisanim prirodnim raspadanjem lubrikanta i rashladnih sredstava, stvara se kiselina. Filter se mora očistiti ili će kiselina napasti metalnu strukturu sistema i prouzrokovati koroziju koja, u daljem procesu može dovesti do curenja.

  Dakle, ovaj problem bi se mogao izbeći pravilnim sklapanjem sistema kao i preduzimanjem preventivnih mera na istom.

  FixQuick

 • Koje su posledice ovih curenja?

  Rizik u stvaranju mikro curenja se znatno povećava kada se spoji sa totalnim neodržavanjem samog sistema. Posledice ovih curenja vode do nepravilnog funkcionisanja čitavog sistema.

 • Da li je problem povezan samo sa performansama sistema?

  Apsolutno ne. Dobro je poznato da je rashladno sredstvo jedan od elemenata koji ima najveći uticaj na efekat staklene bašte.

  Upravo iz tog razloga, internacionalna organizacija za regulaciju gasa ,,F-gas’’ obezbedila je niz mera i rokova za upotrebu rashladnih fluida sa sve nižim potencijalom za globalno zagrevanje.Dakle, sprečavanje curenja rashladnih sredstava iz klima sistema je neophodno iz više razloga. Prvo, omogućava im da pravilno funkcionišu, a time se izbegavaju dodatni troškovi od neefikasnog rada  i nepotrebnog skupog dopunjavanja. Kao drugo takođe je i moralna obaveza kada je u pitanju očuvanje životne sredine.

 • Kako ovaj problem može biti rešen?

  Ovo u velikoj meri zavisi od veličine curenja i od toga da li se on može propratiti i pronaći (mesto curenja nije uvek vidljivo i očigledno).Može biti da su locirani na delovima sistema koji nisu vidljivi (cevi koje prolaze kroz zid, pod ili delovi koji su izolovani  u slučaju frižidera) ili jednostavno, jer su ekstremno tanki i rašireni na sve strane. Postoje dva načina da se ovaj problem reši: sa spoljne ili sa unutrašnje strane sistema. Ako krenemo pristupom van sistema, curenje mora biti vidljivo i locirano. Može se opraviti nanošenjem paste ili zamenom oštećenog dela. Ako mikro curenje nije vidljivo, moguće je rešiti problem na drugi način, ubrizgavajući tečnost koja sprečava curenje, koja će ga locirati i zatvoriti otvor. Kao zaključak želeo bih da naglasim važnost upotrebe pouzdanih i sertifikovanih proizvoda bez polimera, koji su kompatabilni sa tečnostima i gasovima za hlađenje koji cirkulišu u sistemu. Na ovaj način, sistemi neće reagovati na proizvod sa vlagom i kiseonikom.

 • Sa ovim na umu, da li postoje proizvodi koje bi ste preporučili?

  Za spoljašnju upotrebu opravki preporučujemo ‘’FixQuick’’ (Ultra brzo zaustavlja i opravlja sve otvore curenja od 1 mm za samo 20 sekundi) i ‘’External’’ (Dvokomponentna pasta koja zaustavlja otvore curenja do 5 mm).
  Za unutrašnje opravke, preporučujemo „Extreme Ultra“ ili ”Extreme Ultra White” (Specifični zatvarač pukotina curenja za freone model R600, R290, i R134a).
  Extreme Ultra garantuje opravku mikro propusta do 0.3 mm, i u metalnim i gumenim delovima klima/rashladnih sistema. Radi mehanički, bez da generiše bilo kakvu hemisku reakciju. Produkt deluje odma tokom njegovog ubrizgavanja, permanentno rešavajući problem. Vreme koje je potrebno da se otvor kompletno zatvori zavisi od njegove veličine i oblika, svakako, pričamo o par desetina minuta.

  External

 • Koji su benefiti pri korišćenju Extreme Ultra?

  Preporučujemo Extreme Ultra iz raznih razloga. Kao prvo, pogodan je za bilo koji tip lubrikanta ili klima/rashladnog sistema. Takođe kompatibilan je sa svim freonima, uključujući CO2, osim R717 amonijaka. Kao dodatak tome, Extreme Ultra ne reaguje na oksidaciju i vlažnost, ne uništava komponente samog sistema i nije opasan za kompresor. Čak šta više, znatno smanjuje nivo buke. Konačno, siguran je produkt za korisničku upotrebu, nezapaljiv, i ne iritirajući. Extreme Ultra White ima iste karakteristike kao i Extreme Ultra, ali je specifičan po zatvaranju otvora curenja na frižiderima sa hermetičkim kompresorima i rashladnim gasovima R600, R290 i R134a.

 • Da li proizvod može da se ubrizga u bilo koju komponentu sistema?

  Naravno da ne. Extreme Ultra ne zagušuje stanice za oporavak i ne zaustavlja se u filteru sušača ili u produžnoj cevi. Extreme Ultra ne sadrži polimer i kao što sam već rekao, ne reaguje na vlažnost i oksidaciju. Zbog toga, cirkulisaće unutar sistema  nošen lubrikantima i rashladnim sredstvima istog, bez kreiranja problema i spremnog za intervenciju ako naiđe na mikro pukotinu. Zbog ovog njegovog svojstva se može koristiti i kao preventivno sredstvo.

 • Često postoji velika sumnja u ubrizgavanju aditiva u sistem. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

  Skeptičnost je razumljiva, ali samo delimično. Dozvolite da bolje objasnim: kao u svim sektorima, tako i u našem, neki proizvodi ne ispunjavaju adekvatne standarde za kvalitet. Rezultat? Ne rešavaju problem zbog kojeg su kreirani i mogu da upropaste sistem. To je razlog zbog kojeg konstanto naglašavam značajnost oslanjanja na pouzdane kompanije koje svojim korisnicima nude sertifikovane i inovativne proizvode.

 • Po čemu se “Extreme Ultra” razlikuje od prethodnog “Extreme” proizvoda?

  Extreme Ultra je evolucija proizvoda Extreme, rođen iz naše potrebe da ubrizgamo manje produkta u sistem, garantujući isti nivo performanse. Sa Extreme Ultra, dokazano, samo 6mL produkta je potrebno, a ovo važi za sve tipove vozila i sistema do 21 KW.

  Extreme Ultra

 • Da li imate neki savet za naše čitaoce?

  Moj savet je da se sistemi profesionalno i konstanto održavaju, kako bi  im omogućili rad na njihovom maksimalnom kapacitetu i u granicama konzumacije deklarisanim od proizvođača istih. Ako je već prekasno i šteta je naneta, preporučujem prevrentivnu intervenciju  kako bi se izbegla situacije gde otvori curenja postaju preveliki za dalju opravku. U svakom slučaju, uvek preporučujem oslanjanje na ozbiljne i pouzdane produkte, kompatibilne sa tipom sistema, korišćenim lubrikantima i rashladnim sredstvima. Sa ovim na umu, Extreme Ultra ili Extreme Ultra White su izvanredni proizvodi, posebno zato što se mogu koristiti i preventivno, a i da reše sam problem.

Izvor: ERRECOM

pozovi_nasbutton_kompletna_ponuda_100x50