Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Pitajte hemičara: Zagušavanje uljem u klima sistemima sa rashladnim sredstvima

Tema koju analiziramo je zagušavanje uljem u klima sistemima. Naš ekspert će vam objasniti sve što treba da znate o tome.

Vreme čitanja: 7 min
 
 • Da li nam možete opisati zašto se efikasnost smanjuje u klima sistemima i klimama u motornim vozilima?
  Normalno opadanje efikasnosti u sistemu, kada se ne dešava curenje rashladnih sredstava, je često povezano u smanjenju razmene toplote između rashladnog gasa i samog sistema.

 • Koji je razlog za smanjenje razmene toplote?
  Dobro je poznato da, unutar klima sistema, zajedno sa rashladnim gasom, se takođe nalaze delići lubrikanta ulja kompresora(od 1% do 8%) koje imaju tendenciju da se talože na unutrašnjim zidovima isparivača i cevima za kondenzaciju. Ovaj proces se naziva zagušavanje uljem: bezopasan je za nov sistem, jer lubrikant, koji napušta kompresor, mu se vraća na kraju jedne iteracije. Međutim, blagovremeno, manje rastvorivi i teži delovi lubrikanta se često zadržavaju u razmenjivaču i cevima. Ove zalihe taloga smanjuju prostor za tok rashlandnog gasa i metalne površine gde se dešava razmena toplote. Teži komadići, koji se ne vraćaju u kompresor, smanjuju  lubrikantni kapacitet od ulja koje je ostalo u kompresoru. Osim toga, vlaga od sistema se sakuplja na ovim mestima taloga ulja, što prouzrokuje procese oksidacije i stvaranja kiseline.

 • Da li možemo da prepoznamo zagađenje ulja kao prirodni ili neobični proces?
  To je normalna pojava koja mora da se drži pod kontrolom sa prikladnim održavanjem i korišćenjem određenog aditiva.

 • Koje su posledice zagušavanja uljem u klima sistemima?
  U klima sistemima, zagušavanje uljem smanjuje razmenu toplote između rashladnih gasova i cevi, smanjivanjem prečnika od drugopomenutog. U Daljnjem, ovaj proces slabi podmazivajući kapacitet ulja i zapreminu lubrikanta u kompresoru. U skladu sa podacima „ASHRAE”(američka zajednica inženjera za grejanje, rashladne  tečnosti i klima sisteme), ovo ima posledicu u smanjenju efikasnosti sistema za oko 30%.

 • Koje su posledice zagušavanja uljem koje se javljaju u klima sistemima kod vozila?
  U klima sistemima kod vozila zagušavanje uljem prouzrokuje iste posledice kao u stambenim i industriskim klima sistemima.

 • Kako prepoznati smanjenje efikasnosti u klima sistemima sa rashladnim tečnostima i klima sistemima na vozilima?
  Smanjenje u efikasnosti se lako vidi merenjem temperature vazduha koji napušta isparivač. Ako sistem, postavljen na minimalnu temperaturu, nije onoliko efikasan kao kad je kupljen, znači da ne radi u svom najboljem stanju i da se mora preduzeti akcija. Štaviše, sistem će biti glasniji i imati veću potrošnju.

 • Kako se ovaj problem može rešiti?
  Sistem bi trebao biti temeljno očišćen i lubrikant zamenjen: ali ovo su dugački i skupi procesi za vlasnika. Alternativno, aditiv može biti dodat koji će da rastvori talog, dopuštajući lubrikantu da prođe do kompresora sprečavajući stvaranju novog.

 • Koji produkt predlažete i zašto?
  Apsolutno preporučujem Cool-Shot Ultra: Sintetički katalizator koji uspeva da održava i povrati efikasnost svih klima sistema. To je idealni proizvod iz više razloga: kao prvo, vraća razmenu toplote sistema u prvobitno stanje uklanjanjem svih taloga lubrikanta koji su se vremenom pojavili ili izbegavajući njihovo formiranje ubrizgavanjem u nove sisteme. Drugo, produžava životni vek kompresora i smanjuje trenje u njemu, omekšavajući vibracije i buku. Rezultat je smanjenje u ceni održavanja sistema i emisijama CO2. Takođe, Cool-Shot Ultra je siguran za sistem: ne prouzrokuje hemijske promene u lubrikantu, ne menja rashladni gas, ne sadrži polimer i ne reaguje na vlažnost ili kiseonik. Konačno, Kompatibilan je sa svim rashladnim sredsvima  uključujući  CO2, osim  R717  (amonijak), i prikladan je za sve tipove klima sistema uključujuči klima sisteme na vozilima.

 • Bez postavljanja aditiva u sistem, da li je moguće sprečiti zagušavanje uljem? Ako jeste, kako?
  Ne, Nije moguće izbeći formiranje taloga od ulja, ali se može optimizovati time što se pažljivo proceni izbor lubrikanta za izabrani rashladni gas.

  Cool-Shot Ultra

 • Imate li neki savet za naše čitaoce?
  Naravno. Preporučujem dodavanje Cool-Shot Ultra. Ovaj aditiv ne poseduje nikakve kontraindikacije pri korišćenju u bilo kakvom tipu klima sistema. U starijim sistemima može se lako primetiti poboljšanje u kompletnom učinku i primetno smanjenje u potrošnji električne energije. U novim sistemima, korišćenim za prevenciju, Cool-Shot Ultra će izbeći prirodno smanjenje u efikasnosti koje se dešava tokom vremena.
Izvor: Errecom