Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Cool-Shot Ultra – Sredstvo za poboljšanje performansi klima sistema

Cool-Shot Ultra - TR1170.AL.01.S2

Testirano u laboratoriji

Poboljšava performansu klima sistema i rashladnih sistema

COOL-SHOT ULTRA je aditiv visokih performansi koji poboljšava rad klima i rashladnih sistema sa samo 6ml ovog sredstva. COOL-SHOT ULTRA brže proizvodi hladniji vazduh. Ovo sredstvo je ekolološki podoban proizvod jer smanjuje emitovanje ugljen-dioksida, produžava životni vek klima i rashladnih sistema i smanjuje troškove održavanja. Brzo deluje, smanjuje vibraciju i buku kompresora.

COOL-SHOT ULTRA je napravljen od dva sintetička katalizatora i mazivne supstance koja dovodi do toga da sistemi rade maksimalno efikasno. Sprečava nastanak pojave „Zaprljanog ulja“ (Oil fouling), onog ulja što se taloži na unutrašnje zidove rashladnih vodova koji ometaju razmenu toplote izolirajući tako rashladni gas i smanjujući performanse klima i rashladnog sistema.

COOL-SHOT ULTRA deluje kao katalizator a da pri tom ne uzrokuje hemijsku promenu kod ulja, dozvoljava rashladnom gasu da teče uz direktan kontakt sa površinama cevi i da dostigne odlično poboljšanje performansi:  COOL-SHOT ULTRA stvara hladniji vazduh, do 5°C manje, povećava razmenu toplote u rashladnim vodovima do 73%, smanjuje potrošnju energije sistema do 20%, povećava za 54% efikasnost maziva kompresora produžujući time njegovu trajnost do 50%, smanjuje trenje u samom kompresoru što dovodi do smanjenja vibracije i buke, smanjuje troškove održavanja do 20% i vidljiv je kada se izloži UV osvetljenju.

COOL-SHOT ULTRA je pogodan za svaki klima sistem i rashladni sistem, uključujući i one sa R134a i R1234yf rashladnim gasovima.

A9R84D4

Uputstvo za korišćenje COOL-SHOT ULTRA u klima sistemima vozila
Staviti COOL-SHOT ULTRA u klima sistem vozila ( razblažiti u mazivu kompresora = 1:125 po zapremini). Uključiti klimu. Tokom normalnog rada, COOL-SHOT ULTRA će klimi povratiti njegovu maksimalnu efikasnost.
Uputstvo za korišćenje COOL-SHOT ULTRA u kućnim klima sistemima
Staviti COOL-SHOT ULTRA u klima sistem/rashladni sistem ( razblažiti u mazivu kompresora = 1:125 po zapremini). Uključiti klimu. Tokom normalnog rada, COOL-SHOT ULTRA će sistemu povratiti njegovu maksimalnu efikasnost. COOL-SHOT ULTRA mora da koristi sturčno lice sa odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom.

pozovi_nasB2Bbutton_kompletna_ponuda_100x50