Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Veza svećica i kvalitetnog rada Mobiletron bobina ( garancija 25 meseci )

 

 

 

 

Kada pričamo o kolima i elektrici poslednje na šta pomislimo jesu svećice. Svi mislimo da naš agregat pokreće smeša gorivo/vazduh i ništa više. Ali kako se to gorivo pali?

Dobre svećice su jedan od ključnih faktor za dobar rad motora. Konstrukcija svećica se mnogo promenila u odnosu na raniji period i ona je sad veoma kompleksna. Uvođenje novih materijala, laserske obrade i različitog broja bočnih elektroda, samo je mali deo onoga što nam je poznato.

Da bi svećica proizvela dovoljno jaku varnicu koja će zapaliti smešu, potreban joj je određeni napon koji dobija od sistema za paljenje. U zavisnosti od vrste materijala koji se koriste za izradu, potražnja za tim naponom se povećava i smanjuje. Ukoliko su aktivni delovi svećice proizvedeni od plemenitih materijala, koji dobro podnose eroziju, onda je potreba za naponom veća i obrnuto.

Mnoge vodeće kompanije za proizvodnju svećica lansirale su potpuno novu liniju koja je namenjena za LPG ( plin ).

Na ideju su došli zbog sve masovnije upotrebe auto gasa u svetu i sve učestalijih problema zbog korišćenja benzinskih svećica za paljenje LPG smeše.

Odabir pravih svećica za gas u prošlosti je uključivao mnogo faktora, što je često značilo dodatni posao, jer se sagorevanje gasa mnogo razlikuje od sagorevanja benzina (gas/vazduh smeša se mnogo teže pali). Kao posledica toga povećana je potreba za naponom koji proizvodi sistem za paljenje i mnogo je lošija startna sposobnost na niskim temperaturama.  To znači da sve komponente koje učestvuju u prenosu tog napona trpe veliko opterećenje. Samim tim bobine su jedne od najizloženijih.

Potreban napon za paljenje raste zajedno sa rizikom da se pokvare bobine ili drugi delovi sistema za paljenje.

Takođe, gas/vazduh smeša gori na mnogo višoj temperaturi.

Konvencionalni materijali, elektrode i kućišta korodiraju mnogo brže u ovoj sredini i svećice takođe rasipaju više toplote.

Nakon konsultacija koje je AutoStart Doo obavio sa stručnjacima iz Bosch-a, zaduženim za konstrukciju svećica, na  Automechanika 2012 u Frankfurtu, došli smo do sledećih zaključaka :

o    Kod vozila sa pogonom na plin temperatura sagorevanja smeše u cilindru je mnogo veća nego kod pogona na benzin.

o    Porebna energija za palenje smeše je mnogo veća kod pogona na plin što zahteva varnicu većeg napona.

o    Stvaranje većeg napona na svećici može negatvino da utiče na ostale komponente sistema paljenja kao što su   bobina, kablovi za svećice kao i same svećice.

o    Sagorevanje smeše plin vazduh mnogo agresivnije deluje na svećicu nego smeša benzin vazduh što skraćuje vek trajanja svećica (svećica se više troši).

o    Da bi se izbegli gore navedeni problemi proizvođači svećice su razvili posebne svećice za vozila sa pogonom na plin.

o    Prilikom ugradnje plinskog uređaja potrebno je promeniti i svećice i ugraditi nove koje su namenjene za korištenje sa plinom.

o    Svećice treba da su manje toplotne vrednosti nego one koje se koriste za konkretan auto sa pogonom na benzin kao i zazor na elektrodi treba da bude manji u odnosu na svećice koje se koriste za pogon na benzin. Za duži interval zamene treba koristiti svećicu sa centralnom elektrodom od plemenitog metala (itrium, platina...)

o    Svećica je taj deo koji treba da kompenzuje negativne efekte koje stvara pogon na plin. Faktički, svećica igra ulogu zaštite protiv povećane temperature i napona.

o    Isto tako prilikom ugradnje nove bobine treba proveriti postojeće svećice, da li odgovaraju za taj konkretan motor ako je taj motor pogonjen na plin, da li je svećica istrošena (povećan zazor), da li su sve četiri svećice iste. U slučaju da se uoči bilo kakav problem treba zameniti i svećica.

Ovu proveru raditi bez obzira da li je pogon na plin ili benzin. Preporuka proizvođača bobina je da se prilikom zamene bobina manjaju i svećice, jer postoji velika verovatnoća da je potojeća svećica prouzrokovala kvar stare bobine.

Benzin Plin
Toplotna vrednost

7-8-9

5-6-7

Zazor elektroda

0.9mm

0.7mm

Napomenuto je i da su OE bobine, odnosno bobine koje su rađene za prvu ugradnju, imaju veći prag tolerancije na gore pomenute pojave i probleme (zato su i drastično skuplje), ali zato kad se ugrađuje bobina aftermarket proizvođača, kao što je Mobiletron,  obavezno se moraju menjati i svećice da bi se zaštitila nova bobina, pogovo ako nisu ugrađene adekvatne svećice prilikom ugradnje plinskog uređaja.

Na osnovu ovih zaključaka AutoStart Doo je prilagodio svoju Garancijsku izjavu ( kliknite ovde ), i dodao kao OBAVEZU ugradnje novih, ODGOVARAJUĆIH, svećica na vozilo pre ugradnje nove Mobiletron bobine, a svu u cilju ostvarivanja prava na garantni roka od 25 meseci koji AutoStart odobrava na Mobiletron bobine.

U prevodu, da bi Vam garantovali pravilan i nesmetan rad Mobiletron bobine u garantnom raku od 25 meseci, prilikom ugradnje iste, potrebno je ugraditi i odgovarajuće svećice i to učiniti u zvaničnom servisu koji će overiti garantni list.

Ovo pravilo nije uvedeno da bi zaštitili samo naš proizvod, ovo pravilo je uvedeno  da bi zaštitili i Vas kao naše cenjene klijente odnosno da bi Vama uštedeli vreme i novac. Kao što ste videli u gore navedenom tekstu, da bi Vaš auto pravilno funkcionisao veoma je bitno kakve svećice imate ugrađene u Vašem automobilu i u kojem su one stanju, jer, ako one nisu ispravne mogu Vam prouzrokovati dodatne, veoma, visoke troškove.

U našim poslovnim jedinicama rade trgovci stručno obučeni za prodaju autoelektrike, između ostalog i prodaju Mobiletron bobina i Bosch svećica. Oni su opremljeni najnovijim katalozima i poseduju informacije koje Vam mogu garantovati da ste kupili odgovarajući deo za Vaš automobil. Ukoliko želite sigurnost i kvalitet obratite se nama.

Autor teksta: AutoStart Tim