Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

OK Clima Advance BUS printer

Servisna A/C stanica OK Clima Advance BUS Printer - 01.019.30

Potpuno automatska A/C servisna stanica  namenjena za autobuse. Savremen dizajn, jednostavno korišćenje, visoko kvalitetne komponente i ergonomski dizajn. Unutrašnja boca od 30 kg, vakuum pumpa kapaciteta od 170 lit/min uz kompresor od 600 gr/min predstavljaju prednosti ovog uređaja.

Glavne karakteristike OK CLIMA ADVANCE BUS servisne klima stanice su:

 • Grafički displej sa ikonicama
 • Baza podataka za autobuse, sa mogućnošću nadogradnje,
 • Omogućeno punjenje bez obzira na temperaturne uslove putem BST Sistema
 • Manualni test pritiska
 • Test pritiska sa podešavanjem punjenja
 • Mogućnost podešavanja dužine servisnih creva
 • Stanica je opremljena USB slotom za preuzimanje podataka
 • Štampač
 • Manipulisanje standardnim i hibridnim uljem/dodacima sa automatskim čišćenjem servisnih creva
 • Integrisani USB slot za preuzimanje podataka
 • Opcioni analizator HFO rashladnog fluida saglasan sa SAE/VDA (01.000.205) normom
 • Višejezični softver

pozovi_nasbutton_vise_o_proizvodu_100x50button_kompletna_ponuda_100x50