Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Manuelna servisna stanica – Monoclima

Manuelna servisna A/C stanica MONOCLIMA

- 01.009.01 / 01.009.02 -

Manualna servisna A/C stanica za R134a. Namenjena za servisiranje A/C sitema kod poljoprivrednih, radnih kopnenih mašina i brodova.

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

01.009.01

01.009.02 (BiPower)

Napajanje: 220V AC 50Hz
Kompresor sa automatskim sistemom za izvlačenje ulja
Vakuum pumpa 3m3/h jednostepena
Termorezistentan cilindar za punjenje 4,4kg sa sigurnosnim ventilom
Brizgaljka za novo ulje
4-kanalna grupa “pulse free” manometara ø 80 mm
Kapacitet izvlačenja: 400gr/min
Servisna creva dužine 2 m
Dimenzije: 50x40x115 cm
Težina: 50 kg
Napajanje: 12V DC - 220V AC
Kompresor sa automatskim sistemom za izvlačenje ulja
Vakuum pumpa 3m3/h jednostepena
Termorezistentan cilindar za punjenje 4,4kg sa sigurnosnim ventilom
Brizgaljka za novo ulje
4-kanalna grupa “pulse free” manometara ø 80 mm
Kapacitet izvlačenja: 400gr/min
Servisna creva dužine 2 m
Dimenzije: 50x40x115 cm
Težina: 50 kg
Manometri
Servisna creva
BiPower verzija