Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Kvarovi klima uređaja na vašem automobilu?

Kao i svaki drugi sistem u automobilu i klima uređaj je podložan kvarovima. Neke od tih kvarova možete i sami otkriti. Najčeša posledica nekog od kvarova na klima uređaju jeste neispravan rad klima uređaja.

Kvarovi klima uređaja

  • Kaiš proklizava: Potrebno je proveriti zategnutost kaiša ukoliko je kaiš labav zategnuti isti
  • Kompresor klime ne radi: Najpre proverite količinu gasa, proverite napajanje kompresora strujom, pogledajte presostat. Ako je potrebno dopunite gas do potrebnog nivoa, obezbedite ispravno napajanje strujom ili zamenite presostat
  • Problem sa ekspanzionim ventilom: Proverite temperaturnu razliku na ulazu i zlazu, ako nema razlike zamenite ekspanzioni ventil
  • Problem sa podešenim otvaranjem ekspanzionog ventila: Proverite temperaturnu razliku na ulazu i zlazu, ako nema razlike zamenite podešeno otvaranje
  • Problem sa hladnjakom klime: Proverite zaprljanost hladnjaka sa spoljne strane ukoliko je prljav očistite ga
  • Problem sa isparivačem: najpre proverite zaprljanost isparivača sa spoljne strane ukoliko je prljav očistite ga. Takođe proverite da li je isparivač zamrznut ukoliko jeste proverite senzor na isparivaču
  • Previsok pritisak na VP strani: proverite zaprljanost hladnjaka klime  sa spoljne strane ukoliko je prljav očistite ga. Pored toga uzrok može biti i previše gasa u sistemu ukoliko je potrebno podesite napunjenost sa gasom. Još jedna stvar koja može biti uzrok je nedovoljno hlađenje motora te je potrebno proveriti da li ventilator radi dobro
  • Previsok pritisak na NP strani: uzrok može biti previše gasa u sistemu i ukoliko ga ima previše podesiti napunjenost gasom. Takođe je potrebno proveriti ekspanzioni ventil i ukoliko je neispravan zameniti ga novim

 

Dosta česta pojava jeste curenje gasa u sistemu. Curenje se dešava najčešće u cevima, ulazima i izlazima na hladnjaku klime, isparivaču, kompresoru i isušivaču vlage.

Curenja gasa se detektuju tako što se sistem napuni gasom, uljem i bojom za detekciju curenja do propisanog nivoa. Nakon nekoliko dana se proveri da li je bilo nekih curenja. Za proveru se mogu koristiti elektronski aparati, ili detektori tragova. Elektronskim uređajima se detektuje da li ima tragova gasa u vazduhu. Ako se pokaže da ima, koriste se detektori tragova curenja gasa. Kao detektor tragova curenja se najčešće koristi UV lampa, kojom se u mraku osvetljavaju delovi sistema, pa se može videti ako ima nekih tragova curenja.