Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Katalizatori

Kod vozila koja se uvoze u Srbiju najčešći problem predstavlja dotrajao i oštećen katalizator.Prema preporuci proizvođača vozila sa OBD II standardom treba redovno da se servisiraju u smislu provere svih postojećih komponenata. Kod nas se to svodi uglavnom na tzv. veliki i mali servis. Međutim, vrlo retko se poštuje preporuka da se posle 100.000 pređenih kilometara menja regulaciona lambda sonda. Logika je da ako se ne pali lampica, sve je u redu, sonda je ispravna i ne treba je menjati. Potrošnja nije toliko primetno povećana pa to onda i ne predstavlja problem.

Postoji simptom, mada vrlo slabo uočljiv, možda samo onim najiskusnijim majstorima i osetljivijim vlasnicima vozila, a to je da se povećava temperatura u motornom prostoru, ako je katalizator blizu motora, a ako nije onda se sam motor malo više greje nego što bi trebalo.

Ovu pojavu ne bi trebalo ignorisati jer je to početak propadanja  katalizatora.Trostepeni katalizator radi na veoma visokoj temperaturi, oko 500ºC , koju dostiže tek posle određenog voznog ciklusa. Ponekad, u vožnji po gradu, na kratkim relacijama, ni motor ne stigne da se zagreje na radnu temperaturu, a iz auspuha kad je hladno izlazi ogromna količina vodene pare, dok  u toplim danima kaplje voda.
Pored rđe koja će se sigurno uskoro pojaviti u delu auspuha, treba znati da je mnogo opasnije to što je katalizator u takvim uslovima izložen većoj količini molekula ugljovodonika, koji se nalaze u gorivu, jer je smeša goriva i vazduha bogata. Veća količina ovih molekula povećavaju temperaturu katalizatora više nego što bi trebalo u tim uslovima. Pored toga, u gorivu ima raznih aditiva, može da se nađe i malih primesa olova, sumpora i drugih nepoželjnih molekula. U ovom slučaju vozila sa sistemom sekundarnog vazduha, koji uduvava svež vazduh u katalizator dok je motor hladan i tako dodaje molekule kiseonika koji pospešuju hemijske reakcije sagorevanja u katalizatoru, imaju prednost, u smislu zaštite katalizatora.
Prisustvo ugljovodonika u katalizatoru je najmanje poželjno. Čitav sistem upravljanja vozilom je projektovan tako da do toga ne dođe. 

Da bi se ovo sprečilo preporučuje se zamena lambda sonde posle navedene kilometraže, onako kako se preporučuje za redovno servisiranje.

Naravno, treba uvek prekontrolisati i ostale delove sistema, ne dozvoliti da vozilo „ima grešku“ iako ne utiče na mogućnost vožnje.
Senzor je najbrže moguće proveriti ako se veštački izazove siromašna (skidanjem vakumskog creva sa usisa) ili bogata (naglo dodati gas) reakcija lambda sonde treba da je naočigled trenutna (100-300ms vreme odziva). Ukoliko je promena sporija sonda se svakako mora menjati jer njena tromost utiče na brzinu korekcije smeše. Ako se duže vozi sa ovakvom sondom dolazi prvo do dugotrajne adaptacije smeše, koja se memoriše, sistem radi sa pojačanom korekcijom, povećava se potrošnja, a katalizator je već u lošem stanju.

Izvor: https://automehatronika.wordpress.com