Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

AstraBUS Advance R134a

AstraBus Advance R134a printer

- 01.006.04 -

Potpuno automatska A/C servisna stanica za autobuse sa spoljnom bocom za freon.

OSNOVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

01.000.04

4.3” grafički displej sa ikonicama
Baza podataka za autobuse, kamione, poljoprivredne i građevinske mašine (korisnik sam može menjati)
Manuelni VP/NP ventili
Lična baza podataka (100 unosa)
Softver za automatsko ispiranje sistema
VP / NP višenamenski manometri (R134a, R22, R404, R407)
Podešavanje dužine servisnih creva
Mogućnost rada u ručnom ili potpuno automatskom režimu
Hermetički vazdušni kompressor (27cc, kapaciteta 1000 g/min)
Štampač
Višejezični softver
Ažuriranje baze podataka pomoću USB-a

DODATNA OPREMA

Pojačana pumpa za brzo automatsko punjenje (15 l/min) (na zahtev)
Čišćenje A/C sistema ispiranjem - uz opremu 01.000.96 (na zahtev)
Test curenja sa azotom/vodonikom - uz opremu 01.000.326 (na zahtev)

01.000.96
01.000.326