Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Tester alternatora – BT030

BT030 - TESTER REGULATORA NAPONA
SA COM IZLAZOM

Uređaj je napravljen za brzu dijagnostiku alternatora od 12V sa kontrolisanim ili digitalnim (COM) regulatorima napona – bez skidanja istih sa vozila. Pored toga, dijagnostika se može odraditi na ispitnom stolu koji obezbeđuje opterećenje i pogon alternatoru.

Dijagnostika alternatora u auto industriji uzima u obzir sledeće kriterijume:
• Napon stabiliziacije
• Frekfencija i radni ciklus kroz FR priključak – povratne informacije regulatora napona koje ukazuju na stanje učestalnosti aktiviranih namotaja rotora.

Za COM alternatore:
• ID
• Protokol
• Brzina protoka podataka
• Greške u samodijagnozi regulatora

Kabel za dijagnostiku je šifriran sledećim bojama:

Crvena – В+ – plus priključak akumulatora, konektor za B+ alternatora. Obezbeđuje struju uređaju i prikazuje В+ napon
Crna – В- – minus priključak akumulatora (na kućište alternatora)
Žuta – GC – za povezivanje na priključak koji kontroliše regulator napona alternatora. Ova žica se povezuje sa sledećim terminalima: D, SIG, RC, L(RVC), C, G, RLO, LIN, COM.
Zelena – FR – Za povezivanje sa priključkom alternatora koji prenosi podatke o trenutnm opterećenju alternatora. Ova žica se povezuje sa sledećim piključcima: FR, DFM, M, LIN.

12 MESECI GARANCIJE!