Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Svećice u motorima na TNG/LPG

Poslednjih decenija je u Srbiji primetan sve veći broj vozila koja kao pogonosko gorivo koriste tečni naftni gas (TNG). Glavni razlog ekspanzije vožnje na TNG jeste njegova cena a dobra stvar jeste i smanjena emisija štetnih gasova pri sagorevanju TNG-a. Kako su se razvijali automobili tako su i gasni sistemi u automobilu evoluirali.  Novi automobili poseduju osetljive elektronske uređaje koji često umeju da zakažu iz  nepoznatih razloga.

Veoma čest problem koji se javlja kod vozila sa TNG sistemom jeste loš start motora. Jedan od bitnih faktora dobrog starta jesu svećice. Osnovni princip rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem jeste mešanje goriva i vazduha ali je potrebna i energija za paljenje ove smeše. Upravo svećice obavljaju posao paljenja smeše vazduha i goriva.

Za dobar start su potrebne kvalitetne svećice. Prva svećica je nastala pre 111 godina i do danas je evoluirala u veoma kompleksnu konstrukciju. Kvalitetna svećica mora da proizvede dvoljno jaku varnicu  da bi se zapalila smeša gorivo-vazduh. Jaka varnica se dobija samo ukoliko svećica  dobije određeni napon  od sistema za paljenje. Tehnologija izrade svećica zavisi u mnogome od uvođenja novih materijala, različitog broja bočnih elektroda i laserske obrade. Napon u svećici zavisi i od materijala od kojeg je izrađena. Upotreba plementih materijala koji su otporni na eroziju je potrban veći napon. Kod lošijih materijala je potreban manji napon.

Tokom godina uočena je razlika u paljenju benziskih i TNG motora. Nauka kaže da se sagorevanje gasa i benzina veoma razlikuje. Smeša gas-vazduh se mnogo teže pali u odnosu na smešu benzin -vazduh. Pored toga smeša TNG-vazduh gori na mnogo većoj temperaturi. Na osnovu ove činjenice dolazi se do zaključka da je za paljenje smeše TNG-vazduh potreban veći napon koji proizvodi sistem za paljenje. Porast napona uzrokuje kvarove na bobinama ili drugim delovima sistema za paljenje.

Nakon godina praćenjai  istraživanja kao i velikog broja kvarova na sistemima paljenja došlo se do potrebe za konstruisanjem specijalnih svećica za TNG. U Českoj je pre 10 godina lansirana linija novih svećica za TNG motore.

LPG sredina je agresivna tako da konvencionalni materijali, elektrode i kućišta korodiraju mnogo brže u ovoj sredini a svećice rasipaju više toplote. S toga se TNG svećice prave od plemenitih materijala sa različitim toplotnim opsegom.

Dobro su se pokazale svećice izrađene od srebra. Ovaj plemeniti metal ima odličnu otpornost na visoke temperature i odličan je provodnik. Kod ove vrste svećica su zazori napravljeni tako da odgovaraju za većinu motora koje pokreće tečni naftni gas tako da manuelno podešavanje zazora nije potrebno.

Ukoliko vozite automobil sa TNG pogonom obavezno nabavite ove specijalne svećice. Ukoliko koristite redovne svećice može doći do kvara na sistemu za paljenje. Mnogi prodavci i serviseri ne prihvataju reklamacije na ugradnju i delove ukoliko koristite standardne svećice.

Slika izvor: rb-aa.bosch.com