Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Srećan rođendan, svećice !


Tačno pre 111 godina Bosch je dobio patent za visokonaponski magnet u kombinaciji sa svećicama . Od tada do danas Bosch svećice su odigrale važnu ulogu u razvoju motora visokih performansi, ekonomsko isplativih i ekoloških  motora . Od 1902  inženjeri su razvili više od 20.000 različitih vrsta svećica i preko 11 milijardi njih je proizvedeno u Bosch  fabrikama širom sveta.
Slika pokazuje prve Bosch svećice iz  1902 godine ,"W " tip koje su postale najčešće instalirane svećiceu periodu  1950 do 1970.

Pročitajte više o istoriji Bosch svećica ovde.

Preuzeto sa: www.facebook.com/BoschGlobal