Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Sigurno putovanje na odmor

Savet motorizovanim turistima koji će u inostranstvo - osiguranje treba da ima prioritet. Osnovni paket čine kratkoročno - kasko, putno osiguranje, i pomoć na putu.

Ukidanje viznog režima motivisalo je poslednjih godina mnoge građane Srbije da u planiranju letovanja zaobiđu turističke agencije i da se put mora otisnu svojim automobilom. Pred odlazak na more u sopstvenoj režiji, pored osnovne pripreme automobila i saznanja o tome koji propisi važe u drugim zemljama, potreban je i veći vid odgovornosti, pa standardna priprema podrazumeva i osiguranje pred put. Ako do omiljene turističke destinacije idete četvorotočkašem, garant sigurnosti, po preporuci domaćih osiguravajućih kuća, jeste kombinacija putnog, kratkoročnog - kasko i osiguranja „pomoć na putu“.

Put

BILO da je reč o individualnom ili porodičnom putovanju, jedna od najvažnijih stvari koju je potrebno uraditi pre polaska u drugu državu jeste uplata putnog zdravstvenog osiguranja. Poznato je da su troškovi medicinske asistencije u inostranstvu visoki, zbog čega je ovaj vid prevencije ekonomski isplativ. Polisa obezbeđuje pokrivanje svih troškova nastalih u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja, koje umesto osiguranika plaća osiguravajuća kompanija. U osnovnim paketima su obezbeđene hitne intervencije lekara, zatim lekovi, pregledi, hospitalizacija, operacije, povratak bolesnika u zemlju prebivališta, zubarske usluge. Korisnici polise osigurani su tokom samog puta, kao i tokom boravka u inostranstvu. Iznos premije razlikuje se, u zavisnosti od starosti osiguranika, broja dana provedenih u stranoj zemlji, kao i od države u koju se putuje. Uz nadu da ipak neće biti korišćeno, svakako ga je dobro imati.

Kasko

OVO osiguranje predstavlja najbolji vid zaštite automobila od opasnosti u saobraćaju ili van njega. Kratkoročna varijanta se ugovara na godinu ili kraće, a njegova osnovna funkcija je pokrivanje rizika od saobraćajne nezgode, što je najčešća pretnja na putovanjima do mora i nazad.

Pored nesreće na putu, u štete koje pokriva ova polisa spadaju i nezgode nastale kao posledica pada ili udara nekog predmeta, požara, eksplozije ili poplave - navode u domaćim osiguravajućim kućama. - Za razliku od osiguranja od auto-odgovornosti, zakonom propisanog kao obaveznog, kojim se pokrivaju štete koje vozač pričini drugima, kasko osiguranjem pokrivene su štete na osiguranikovom automobilu načinjene ličnom ili nepažnjom od strane nepoznate osobe. Bitna napomena je da kasko osiguranje važi u Republici Srbiji, Evropi uključujući i celu teritoriju Turske.

PAPRENO „ABLENDOVANJE“ PRE polaska u inostranstvo automobilom, potrebno je dobro proveriti kakvi propisi važe na putevima. U suprotnom, lako se može desiti da vozač iz Srbije bude kažnjen za nešto što se smatra „normalnim“ u domaćem saobraćaju. Najbolji primer za to je kazna od 270 evra u susednoj Hrvatskoj za one koji požuruju vozila ispred sebe tako što im „trube“ ili „ablenduju“.

Drum

PORED standardnih osiguranja kojima se štiti automobil, pomoć na putu obezbeđuje brzu i efikasnu asistenciju ukoliko vozilo dospe u nevozno stanje. U podrazumevane rizike ubrajaju se kvar, oštećenje, uništenje, krađa, nesrećni slučaj. U zavisnosti od osiguravajuće kuće, osnovni paket obuhvata organizaciju pomoći, hotelski smeštaj za osiguranika, pokriće troškova parkiranja, obezbeđenje zamenskog automobila i organizovanje nastavka putovanja. Ugovara se isključivo za putnička i kombinovana vozila, a korisnik polise ima pravo na tri asistencije u toku trajanja osiguranja.

ČINJENICE

* Kazne za saobraćajne prekršaje u inostranstvu su znatno više nego u Srbiji.

* U Grčkoj prekoračenje brzine do 20 km/čas košta 32,5 evra, dok je prekoračenje brzine više od 40 km/čas 155,50 evra.

* Za nevezivanje pojaseva Grci će vam uzeti 83 evra,a za prolazak kroz crveno svetlo 167 evra.

* Telefoniranje u vožnji koštaće vas u Crnoj Gori 20 evra, baš kao i nedozvoljeno parkiranje.

* Spremite 30 evra za prekoračenjebrzine do 30 km/čas u naseljenom mestu u Crnoj Gori i 30 evra za prekoračenje brzine od 30 do 50 km/č van naseljenog mesta.

* Vožnja u alkoholisanom stanju u Austriji sankcioniše se sa 5.900 evra, a u Italiji čak 6.527 evra.

Preuzeto sa Novosti.rs