Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Reparacija alternatora

Dakle, radi se o marellijevom alternatoru od 85A iz Brava/Brave/Maree 1.8 16V.

Prvo ga treba izvaditi van-pošto to nisam radio, neću opisivati postupak vađenja, makar mi se čini da je to dosta teško radi jako malo mjesta.

Prvo sa alternatora skinemo remenicu. Prvo treba navoj našpricati WD-om, i us pomoč okastog ključa 24 i imbusa 8 ,za pridržavanje osovine,skinuti remenicu dole.

Zatim skinemo stražnju zaštitnu plastiku koju drže 3 šrafa

Kad skinemo plastiku, odmah se vidi regler sa četkicama i plastičnom nosaču i dodni most

Regler skinemo tako da odšrafimo male šrafe koji ga drže-u ovom slučaju je trebalo odšrafiti maticu s najdužeg šrafa na koji inače dolazi kabel sa akumulatora.

Četkice su ponekad ispom malog plastičnog pokopca koji se skine i onda se vide limići na koje su zalemljene četkice. Četkice su na nekim alternatorima kao zavarene-jednostavno se odreže pletena žica i na nju nalemi žica novih četkica

Nove četkice-cijena 11 kuna

Da bi skinuli stražnji dio kučišta, moramo odlemiti žice izvoda statora koji je dio prednjeg kučišta alternatora. Žice su zalemljene i utisnute limom kontakta pa treba istovremeno odlemljivati i plosnatim odvijačem razmaknuti limiće. Postoje 3 izvoda sa po 2 žice na svakom kontaktu

Skinut stražnji dio kučišta na kojem je našrafljen diodni most sa tri šrafa

Prednji dio kučišta sa statorom i njegovim izvodima-3 puta po dvije žice

Skinut diodni most

Rotor izbijemo van lagano-prednji veći ležaj ostaje u kučištu, a stražnji ostaje na osovini rotora

Prednji dio kučišta sa statorom-ležaj se nalazi ispod poklopca koje je učvršćen sa tri šrafa

Bliži pogled na prednji veči ležaj u svom ležištu

Novi ležajevi FAG-prednji veći 65kn, stražnji manji 29 kuna

Rotor sa skinutim stražnjim ležajem

Sastavljanje ide obrnutim redoslijedom: stavi se stražnji ležaj, prednji ležaj stavimo u njegovo ležište i zašrafimo pokopac ležaja. Rotor stavimo unutar prednjeg dijela kučišta sa statorom i "nabijemo" kroz prenji ležaj do kraja. Ušrafimo stražnji dio kučišta, ušrafimo diodni most te zalemimo izvode. Regler i nosač sa novim nalemljenim četkicama vratimo u njegovo ležište i zašrafimo. Učvrstimo sa 3 šrafa stražnju zaštitnu plastiku. Zašrafimo maticu remenice pridržavajući osovinu imbus ključem

Jedina stvar još koja je poželja da se napravi je da se poravnaju žljebovi na kolektoru rotora, tj. ona dva bakrena prstena na kraju rotora se izbrazde, pa da bi nove četkice "legle", ti bakreni prsteni se poravnaju-ili se istokare ili ako nisu velike brazde, malo se pobrusi uz istovremeno okretanje rotora

PRINCIP RADA ALTERNATORA

Kao što se vidi iz priloženog, stator alternatora ima tri zavojnice u kojima se inducira IZMJENIČNA struja-dakle alternator je u svom prvom stupnju generator IZMJENIČNOG TROFAZNOG napona od oko 120V (kada bi rotor konstantno dobivao 12V tj. bio bi max. magnetiziran)

     

Zašto tri zavojnice?
Radi tzv peglanja napona-svaki ciklus ima jedan vrh iliti peek a s tri zavojnice su ti vrhovi ispeglaniji-bilo bi idealno da je čim više zavojnica, al to bi naravno zakompliciralo konstrukciju alternatora

Da bi se u zavojnici inducirala struja, kraj nje mora prolaziti magnet-u ovom slučaju je to elektromagnet rotora koji dobiva struju preko četkica reglera.

REGLER je istovremeno spojen i na stator i rotor alternatora. To je elektronski sklop koji je tvornički podešen da regulira napon alternatora na nekih 14-15V, a to radi na principu da mjeri napon statora-ako on pada, istovremeno pojačava napon u rotoru koji postaje jače namagnetiziran i povećava napon i struju u statoru. Ako napon raste, smanjuje napon rotora i održava napon u granicama za koje je rađen. To najviše dolazi do izražaja kod promjena okretaja motora, a s time i okretaja samog alternatora

Moramo imati u vidu da sam alternator ima nekoliko puta manju remenicu od remenice radilice preko koje se pogoni pa s time i okretaji alternatora su nekoliko puta veći od okretaja motora

Dakle imamo trofazni izmjenični napon na izvodima statora. Ti izvodi su spojeni na 3 puta po dvije ispravljačke diode na diodnom mostu gdje se trofazni izmjenični napon pretvara u "jednofaznu" istosmjernu struju od nekih 14 V potrebnu za rad uređaja u autu

Alternatori se razlikuju po maximalnoj struju koju mogu dati pod vršnim opterećenjem-u ovom slučaju je to 85A na 14V. Naravno posotje jači i slabiji alternatori, ovisno o modelu auta i količini uređaja u autu.

Najčešći kvarovi alternatora su istrošene četkice-svijetli lampica u obliku akumulatora na instrument tabli, auto sve teže pali dok nakraju neće upaliti jer bez proizvodnje struje iz alternatora, sva struja se crpi iz akumulatora.

Drugi rjeđi kvar je pregorijevanje dioda ili jedne od njih. Najčešće se to događa radi prejake potrošnje struje koju alternator na može isporučiti (npr jaka muzika) ili radi prašine koja sprječava hlađenje dioda. U tom slučaju opet se ne puni akumulator i svijetli ili treperi lampica na instrument tabli.

Treći najčešći kvar je zujanje ležajeva, najčešće prednjeg koji je naopterećeniji jer preuzima silu nategnutog klinastog remena preko remenice, te voda i vlaga koja zna doći u ležajeve radi ošrećenih semeringa ležaja

Najrjeđi kvarovi su pregorijevanje zavojnice statora ili još rjeđe rotora što je opet posljedica prevelikog opterećenja

Na alternatoru moguće je promijeniti sam kolektor po kojem klize četkice.
Uspio sam pronaći Marellijev kolektor po cijeni od 78 kuna. Sama zamjena je preporučljivija od tokarenja radi poravnavanja-stanjuju se bakreni prsteni.
Sama izmjena je jednostavna-otpoje se žice sa rotora, kolektor se izbije van i stavi novi nazad uz lagane udarce dok ne sjedne na mjesto. Žice se spoje nazad na kontakte kolektora

Preuzeto sa : www.fiatisti.hr