Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Kvar anlasera:istovremeni rad anlasera

Greške:
- Komutator izbačen
- Namotaji rotora izbačeni
- Ležajevi blokiraju ili rade neujednačeno
- Promena boje (modra boja) ležajeva zbog pregrevanja
- Ležišna čaura pohabana
- Tragovi habanja na vratilu rotora uzrokovani ležajnom čaurom
- Zupci nagriženi

Uzroci
Ako na ulaznom releju ne može da se utvrdi greška:
- Startni prekidač nije radio
- Greška u rukovanju (anlaser ostaje uključen i posle zaleta motora)
- Greška u povezivanju kablova (klema 50 povezana sa klemom 30 ili 15A)

 Zupci nagriženi sa prednje strane

Posledice
Kod pokretanja anlasera, zupčanik anlasera zbog gore  navedene greške ostaje u sprezi sa zupčanikom motora.
U zavisnosti od broja obrtaja motora i prenosnog odnosa između zupčanika anlasera i zupčastog venca motora kao i vremena zahvata nastaje sledeće oštećenje:

Rotor izbačen

Mast u ležaju, zbog visokog broja obrtaja i povišene temperature preopterećuje se i topi. Zbog smanjenog podmazivanja dolazi do daljeg povišenja temperature. Ležaj se termički preopterećuje do pojave promene boje.
Preopterećenje izaziva tragove struganja ležaja i deformaciju valjčića (rolni) što dovodi do zaklinjavanja valjčića (rolni). Obrtanje rotora stalno povećava preopterećenje ležaja obrtnim momentom, do konačnog prekoračenja obrtne brzine rotora.
Delovi izbačenog komutatora i/ili namotaj rotora blokiraju rotor, zbog toga zupčanik anlasera biva istisnut iz zupčastog venca, nakon izvesnog vremena zupci su najedeni ili potpuno skinuti.

Rotor preopterećen , namotaj rotora prekinut

Siguran dokaz za predugo iniciranje ulaznog releja jeste i promena boje papirne izolacije oko držeće i ulazne navojnice. Do promene boje dolazi tek nakon što uključenje traje neprekidno više minuta.

Ležaj preopterećen

Tragovi habanja na vratilu  rotora

Ukoliko se sretnete sa ovakvom situacijom znajte da nije greška u materijalu ili proizvodnji, te zahtev za reklamaciju  nije opravdan.
Izvor: Slike kvarova na Bosch proizvodima