Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Kada zameniti svećice na automobilu?

Mnogi postavljaju pitanje u kom vremenskom intervalu je potrebno zameniti svećice. Najčešće se predlažu sledeći intervali zamene. Kod klasičnih svećica automobili zamena je na 15.000 do 20.000 km, automobili za gradsku vožnju 7.000 do 10.000 km i motocikli 3.000 do 5.000 km. Ovi intervali su samo okvirni , a svećice treba kontrolisati i zameniti pre nego što izostane paljenje na jednom od cilindara. Vek svećica zavisi  od oblika i materijala na elektrodama. Dotrajale svećice utiču na pad snage motora kao i na  znatno povećanje potrošnje goriva.

Treba znati da ukoliko koristite svećice do kraja njihovog radnog veka možete oštetiti katalizator jer produkti nepotpunog sagorevanja utiču na rad katalizatora. U svakom slučaju se više isplati zameniti set svećica nego katalizator.

Zašto je zazor bitan  i kako se podešava?

Ukoliko je zazor između bočne i centralne elektrode neadekvatan onda je i rad svećice loš a samim tim i rad celog motora. Podešavanje zazora se vrši pomeranjem bočne elektrode. Da bi smo adekvatno izmerili zazor potrebno je koristiti lisnata merila (špijune).

Veći zazor kod svećica koje imaju bočnu elektrodu iznad centralne, može se smanjiti laganim kuckanjem vrha svećice o čvrstu i čistu podlogu. Povećanje zazora je malo složenije i iziskuje primenu sile, ali tako da se nikakav alat ne odupire o keramički izolator niti centralnu elektrodu.

Kako zameniti svečicu

Za zamenu svećica nije potrebno preterano veliko znanje, ali  potrebno je ispoštovati pravila da ne bi napravili kvar na autu.Postupak zamene sveećica je sledeći:
1.Skinuti kablove sa svećica tako što se uhvate  za kapice, ni u kom slučaju ne vući kabel
2.Koristiti ispravan i odgovarajući  ključ za svećice, da bi se izbegla oštećenja svećice ali i okolnih elemenata motora
3.Očistiti okolinu svećice komprimovanim vazduhom, da nečistoća ne bi dospela u cilindar
4.Ukoliko ne uspete odvrnuti svećicu, ne koristiti prekomernu silu. Ako je malo izašla napolje, naneti antikorozivno sredstvo na navoj pa je zavrnuti nazad i ostaviti neko vreme. Navoj u aluminijumskoj glavi se lako može oštetiti odvrtanjem na silu

Slika:fitsai.com