Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Automobile će uskoro “deliti” čak 12 miliona ljudi

Boulder, 25. 08. 2013. - Sektor carsharinga je u poslednjih pet godina zabeležio dinamičan i dramatičan rast te trenutno više od 2.3 miliona ljudi širom sveta koristi usluge "deljenja" automobila.

Prema novoobjavljenom izveštaju američkog Navigant Research-a, do 2020. godine očekuje se čak 12 miliona korisnika carsharing usluga širom sveta. I dok se u izveštaju navodi kako usluge carsharinga rastu širom sveta, bitno je spomenuti kako još uvek veliki deo javnosti neposedovanje automobila smatra velikim nedostatakom i preprekom u korišćenju ovakvih usluga.

Takođe, kompanije koje su započele ovakve programe još uvek pronalaze pravi model koji će omogućiti dovoljne prihode po pojedinom automobilu kako bi ovo poslovanje postalo isplativo.

Trenutni car sharing programi ograničeni su na gusto naseljena područja u kojima je stopa posedovanja automobila puno manja, dok će proširenje usluge u gradove "zavisne o automobilima" i predgrađa biti zaista veliki izazov.

Uprkos svemu, prihodi firmi koje nude usluge carsharing trebali bi narasti na čak milijardu dolara ove godine, a do 2020. godine trebali bi iznositi čak 6.2 milijardi dolara.

Izvor: croenergo.eu