Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

2050. godina bez konvencionalnih vozila u EU

U martu 2011. je donet plan čijom bi primenom da 2050. godine nestala konvencionalna vozila na fosilna goriva sa evropskih ulica. Stalni zadatak svih nas jeste smanjenje emisije CO2. Kako bi smanjila emisiju CO2 bar za pola, Evropska unija planira da do 2050. zabrani automobile sa pogonom na fosilna goriva u svim gradovima širom Evrope.  Prema ovom planu, u prvih 20 godina očekuje se  smanjenje broja konvencionalnih vozila na pola posebno u naseljenim sredinama. , a  do 2050. potpuno izbacivanje iz upotrebe.


Plan nosi naziv "jedinstvena evropska saobraćajna zona" koji je donela .Evropska komisija. Glavni cilj ovog plana jeste radikalizacija promena u prevozu putnika u narednih 40 godina. Mere koje će umnogome pomoći sprovođenju ovog plana  jesu zakonske regulative koje ograničavaju upotrebu fosilnih goriva poput novih poreza na gorivo koji treba da podstaknu stanovnike urbanih sredina  da koriste alternativne vidove prevoza. Potencira se i koncept javnog prevoza da bi se određenim merama ljudi motivisali da ne koriste sopstveni nego javni prevoz. Predlaže se i zabrana letova za putovanja kraća od 300 kilometara, kako bi se podstakla upotreba železnice. Glavni alat sproveđenja ovog plana jesu hibidna vozila odnosno hibridne tehnologije, čijom bi se primenom do 2050 godine na putevima EU kretala isključivo vozila sa nultom emisijom CO2.

Slika preuzeta sa: http://www.mrflymoda.com.br