Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

NOVO NOVO NOVO – Uređaj za čišćenje klima sistema EASY FLUSH PRO

Uređaj za čišćenje klima sistema EASY FLUSH PRO - 01.000.250

EASY FLUSH PRO je uređaj za ispiranje A/C i KVAC sistema na vozilu. SPIN je na osnovu iskustava sa EASY FLUSH uređajem, proizveo novi EASY FLUSH PRO koji je prvi kompletno automatski uređaj za ispiranje klima i rashladnih sistema.

Karakteristike EASY FLUSH PRO  uređaja za čišćenje klima sistema su :

  • Automatski sprovodi nekoliko ponavljajućih koraka za čišćenje (direktnim i povratnim) sa krajnjim oporavkom i sušenjem
  • Protočna pumpa 5,5 lit/min
  • Interaktivni višejezični softver. Dostupni jezici : IT/EN/HR/CZ/DK/D/F/PL/PT/RO/RU/SK/SL/ES/SW/HU
  • Provera kvaliteta proizvoda pomoću oglednog stakla
  • Štampanje krajnjih rezultata
  • Bočni priključak za suvi kompresovani vazduh ili azot (dovod do max 5 bara)
  • Napajanje 220V
  • Sadrži opremu sa adapterima (za klima sistem i sistem hlađenja)

button_vise_o_proizvodu_100x50

button_pozovi_nas_100x50