Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Nova serija Bosch ACS punjača klime

Bosch nam je ponovo pripremio novitete na polju auto dijagnostike. Reč je pre svega o novoj ACS seriji dijagnostičkih uređaja (punjača klime) ACS 551, ACS 651 i ACS 751. Osnovne karakteristike nove ACS serije je moderna upravljačka jedinica koja ima dobar pregled i sklopiva je za transport i displej u boji 3,5". Expert boce se jednostavno pomeraju i montiraju, hermetički su zaptivene i uključene su u obim isporuke. Vrata su dizajnirana da štite boce za ulje poseduju prozor za proveru koji omogućava proveru nivoa ulja u vakum-pumpi. Jedna od novina je 360 ° indikator statusa kao i d rške koje pružaju v iše komfora pri pomeranju mašine. Servisni otvori na obe strane sa dva brza držača , deo za odlaganje creva,deo za odlaganje creva 3-6m su prednosti koje poseduje nova ACS serija dijagnostike. Kućište je s tabilno i otporno, poseduje velike točkove za bolju mogućnost manevrisanja bolju amortizaciju zahvaljujući većem prečniku i pločastu papučicu za podizanje uređaja. Detaljniji opis novih ACS uređaja možete pogledati ukoliko kliknete na ovaj link.