Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Analizator rashladnog gasa R134a/R1234yf

Samostalni analizator čistoće freona - 01.000.290

Tehničke karakteristike:

• 3,5’’ ekran sa višejezičnim softverom
• Dvostruko napajanje (12V DC - 100/240V)
• Štampač (A)
• Pumpa za ispiranje unutrašnje komore
• Standard čistoće prema VDA regulativi (čistoća ≥ 95% prema prikazu OK / NIJE OK), sa procentualnom vrednošću za R134a i R1234yf

Standardna oprema:

• NP spojnice za R134a i R1234yf sa providnim crevima (B)
• 12V DC crvena/crna stezaljka (C)
• Napajanje 100/240V 50/60Hz (D)

REZERVNI DELOVI

01.000.234.R1

Mesingani reducir sa filterom za analizator freona

01.000.262.R1

Filter za analizator freona