Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

ZM

25. aprila 1983. godine kompanija ZM je započela svoje aktivnosti u automobilskoj industriji. U početku posvećena razvoju i isporuci magnetnih prekidača za starter motore. Sa porastom tehnologije, osvajanjem novih tržišta i konsolidacijom brenda u inostranstvu, ZM je proširio proizvodnju vijaka i matica na točkovima i specijalnih delova hladnog kovanja. Kao rezultat odlične prijemčivosti i značajnog tehnološkog skoka usled stalnih ulaganja, Kompanija danas ima u svojoj liniji proizvoda anlasere i alternatore.

Sa istorijom održivog rasta tokom više od dve decenije delovanja i postizanjem međunarodnih sertifikata kvaliteta, ZM SA se predstavlja kao stabilan poslovni partner i dobavljač proizvoda visoke pouzdanosti i konkurentnosti.

INŽENJERING RAZVOJ KONKURENTNOSTI ZM

ZM ima kompletnu strukturu za razvoj svojih proizvoda od dizajna do validacije. Koristeći visoku tehnologiju u CAD/CAM/CAE za stvaranje produktivnih procesa i proizvodnju alata, razvijaju se projekti za hladno oblikovanje, štancanje i ubrizgavanje, kao i za mašine i opremu za sklapanje proizvoda i procesa.

U razvoju novih proizvoda realizovane su simulacije u CAD (Computer Aided Design) i CAE (Computer Aided Engineering) koje izuzimaju konstrukciju fizičkih prototipa i racionalizuju vreme izrade projekata, a takođe omogućavaju bolje podudaranje alata u mašinama .Alati koji se koriste u proizvodnji delova i komponenata proizvedeni su interno doprinoseći osiguranju kvaliteta i optimizaciji proizvodnog toka.

KVALITET

ZM je potpuno svestan da je trenutna faza kompanije, koja efikasno dostiže standarde koje zahteva tržište, povezana sa faktorom od posebne važnosti - Kvalitetom. Kombinovanim ulaganjima u obuku osoblja, sticanje i razvoj novih tehnologija, kompanija uspeva da pruži proizvode visoke pouzdanosti.

Aktivnosti u kontekstu kvaliteta uključuju održavanje multidisciplinarnih timova koji su uključeni u sve faze razvoja proizvoda. Uz njih su povezane statističke tehnike, analize pouzdanosti, ubrzani testovi, kao i instrumenti za podršku poput softvera CAE/CAD/CAM.

Ciljevi i napori usmereni na širenje koncepta kvaliteta u svim aspektima delatnosti kompanije. Uzimaju se u obzir svi faktori. Od onih koji se direktno fokusiraju na proizvod kao sirovinu, tehnologiju i profesionalnu kvalifikaciju, i onih koji to čine indirektno, uključujući kvalitet života zaposlenih. Dakle, za ZM pojam kvaliteta ne obuhvata samo njihove proizvode, već čitav dinamički kontekst koji ih je generisao.

ZM web sajt: https://www.zm.com.br/en/