Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Senzori na motoru

Savremeni automobili se ne mogu zamisliti bez senzora. Svi ovi senzori imaju ulogu da mere određene parametre u vozilu i šalju ih do određenih uređaja.U nastavku je dat opis senzora na motoru automobila koji su neophodni za rad automobila. Senzori prikupljaju informacije i šalju ih u centralni računar te nakon  obrade podataka automobil radi , naravno , to se sve dešava u milisekudama i reakcija je veoma brza.
  • Senzor radilice
  • Senzor bregaste osovine
  • Senzor temperature vode
  • Senzor temperature vazduha
  • Senzor protoka vazduha
  • Lambda sonda

Senzor radilice

Senzor radilice se obično nalazi pored remenice radilice ili na samom zamajcu motora, Primeti ćemo da  remenica ili zamajac ima izrezbarene žljebove te da su ti žljebovi svuda isti osim na jednom delu gde je žljeb malo duži.Upravo to gde je malo duži , to je signal za gornju mrtvu tačku , kad remenica prolazi ispred senzora on pregled žljebove te tamo gde je taj žljeb malo duži, to mu signalizuje da je to gornja mrtva tačka, te daje informaciju glavnoj elektronici.Elektronika na osnovu tih podataka ,daje impuls bobinama , elektronskim diznama  i sl. Ukoliko je neispravan senzor , automobil neće upaliti ili će se gasiti i slično.

Senzor bregaste osovine

Senzor se nalazi ili uz remenicu bregaste osovine i isti princip kao i kod senzora radilice ili se nalazi vertikalno u odnosu  na bregastu osovinu  te ima istu funkciju praćenja osovine, Služi za korekciju paljenja pri nekim ekstremnim situacijama . Podatke šalje elektronici automobila koja ih obrađuje i podešava rad automobila zahtevima vozača.

Senzor temperature vode

Ili sezor temperature motora, taj senzor prati temperaturu motora te šalje podatke elektronici motora koja onda na osnovu tih podataka upućuje da li je potreban hladan start motora ili je motor već ugrejan.Obično ako sezor nije ispravan automobil ima povećanu potrošnju i teško pali kad je ugrejan , jer senzor ostane kao da je motor hladan, ili  kad je hladan motor neće da upali odmah , jer elektronici senzor nije dao signal da je motor hladan.

Senzor temperature vazduha i senzor protoka vazduha

Zajedno su  opisan oba senzora jer su na današnjim vozilima oba senzora kompaktna odn. nalaze se u istom kućištu pa je praktično nemoguće ih odvojiti,a nalaze se na usisnoj cevi , od filtera vazduha prema motoru. Prvi kao što je navedeno , meri temperaturu vazduha , a znamo da je vazduh volumenski varibijalan pod uticajem  temperature, znači da volumeni "hladnog" vazduha od npr. 0 C i onog na 40 C nisu isti pa prema tome tako i elektronika to obračunava. 

Zatim , drugi senzor , merač protoka vazduha , on beleži koliko je prošlo vazduha kroz usisnu cev prema motoru i taj podatak šalje elektronici. Elektronika obrađuje te podatke te tako i podešava motor. Obično prilikom neispravnog senzora , automobil neće da vuče, nema snagu niti hoće da naglo ubrza. Radi tog što sezor daje loše podatke , odnosno daje podatak da je malo vazduha prošlo kroz cev a onda kad elektronika to obradi onda ona daje i malo goriva , pa kao krajnju posledicu imamo slabu vuču vozila itd...
Mnogo puta sam se desilo da sezor bude neipravan i prilikom spajanja dijagnostike , NE dijagnosticira kvar , jer senzor nije oštećen , nego je jako zaprljan te daje loše podatke. Senzor se može očistiti ali najbolje je senzor zameniti novim. Nasigurnija je zamena kao i redovna zamena filtera vazduha.

Lambda senzor

Famozna lambda sonda,  se nalazi u izduvnom sistemu vozila, nova vozila imaju dve sonde, jednu pre katalizatora (to imaju sva novija vozila) i jednu iza katalizatora ( vozila iza 2000 godišta).Prva i glavna sonda ona registruje koliko CO ima u izduvu od motora te taj podatak šalje elektronici motora, znači ukoliko ima previše CO u izduvu onda najverojatnije i motor više troši goriva a ako je premalo , onda motor manje troši goriva. Takva izmena lambda sonde je u milisekudama i onda non-stop korigiuje potrošnju te je zadržava na taj način u optimalnim uslovima. Druga lambda sonda se nalazi iza katalizatora te ona nadzire rad katalizatora i da li su svi gasovi "isfiltrirani" u katalizatoru, i taj podatak šalje elektronici motora. Obično ako lambda sonda nije u redu motor počinje trošiti više-ili manje zavisno kako je ostala , te nekad čak motor može zastajkivati, dok druga lambda sonda ako se pokvari neće bitno uticati na rad motora.
Zaključno , svi ovi senzori su vezani na elektroniku te ukoliko neki nije ispravan , elektronika će to prepoznati i upaliti vam žutu lampicu (check engine i sl)  na kontrolnoj tabli, najbolje je u najkraćem roku potražiti pomoć stručne osobe. Ukoliko senzor radi , ali daje loše podatke , onda vam elektronika neće upaliti lampicu na kontrolnoj tabli ali će se manifestirati na rad motora i verojatno ćete osetiti u vožnji i radu motora. Najbolje je otkloniti kvar što pre jer može naneti štetu  nekim drugim delovima i sklopovima motora.
Izvor: auto-elektrika.bloger.index.hr
Izvorfotografija: fixya.com