Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

MSG - Radionička oprema

MSG stručnjaci se već više od 10 godina bave auto servisom. Počeli su sa malim servisnim centrom kada su, ručno popravljajući sve jedinice motornih vozila, utrošivši dosta vremena na kvalitetan posao, generišući ideje kako da optimizuju svoju delatnost, pripremili su solidnu osnovu za jačanje pozicija: povećali su broj servisnih centara i, jasno shvatajući kakav im je alat potreban da bi pojednostavili i skratili proces popravke motornih vozila, počeli da lično izmišljaju alate i opremu za automehaničarske radionice. MSG zna kako da proizvodi, kako da koristi i kako da popravi garažnu opremu koja je najvažnija odlika profesionalnog pristupa u svakom poslu.

PROBNI STOLOVI

Probni sto za anlasere i alternatore - MS002

• Uređaj je namenjen za dijagnostiku anlasera, alternatora i regulatora napona bez upotrebe dodatnih mernih uređaja
• MS002 COM se koristi za dijagnostiku: anlasera snage do 6kW (u praznom hodu) i svih tipova najnovijih regulatora napona sa indikacijom greške u COM protokolima
• Testira jedinice od 12V i 24V
• Vrši ispitivanje različitih alternatora pod opterećenjem do 200A
• Napajanje je monofazno 400V

Probni sto za anlasere i alternatore - MS004

• MS004 je kompaktan sto za ispitivanje, služi za brzu i kvalitetnu dijagnostiku anlasera, alternatora i regulatora napona bez upotrebe dodatnih mernih uređaja.
• Ima opciju da prati rezultate testiranja u realnom vremenu
• Najnoviji algoritmi testiranja
• Napon napajanja - 230V ili 120 V
• Vrši ispitivanje različitih alternatora pod opterećenjem do 100A
• Ispitivanje 12V i 24V alternatora pod opterećenjem

Probni sto za anlasere i alternatore - MS005

• MS005 je multifunkcionalni ispitni sto za brzu i kvalitetnu dijagnostiku automobilskih alternatora i anlasera nominalnog napona 12V, 24V i 48 V
• Napon napajanja - 400 V
• Maksimalno opterećenje na ispitivanom alternatoru - 300 A

Probni sto za alternatore - MS006

• MS006 je sto kompaktne veličine dizajniran za brzu i kvalitetnu dijagnostiku automobilskih alternatora bez upotrebe dodatnih mernih alata
• Testira alternatore 12/24V pod opterećenjem 50A
• ima siguran mehanizam za fiksiranje agregata
• Obezbeđuje brzo testiranje i lak rad
• Napon napajanja - 230 V

Probni sto za anlasere, alternatore i regulatore napona - MS008

• Probni sto MS008 služi za procenu tehničkog stanja i otkrivanje kvarova u radu sledećih automobilskih jedinica:
- 12/24V (48V) alternatori isporučeni sa različitim priključnim terminalima i kontrolnim protokolima pod opterećenjem do 150A (12V režim)
- 12/24V regulatori napona pod opterećenjem odvojeno od alternatora
- 12/24V anlaseri putničkih automobila i teških kamiona u praznom hodu

Uređaj za ispiranje A/C sistema - MS101P

• Uređaj za ispiranje za čišćenje cevovoda sistema klimatizacije od kontaminacije
• Ispiranje se vrši prinudnom cirkulacijom tečnosti za ispiranje u zatvorenom krugu: automobil – uređaj
• Pritisak vazduha - 2-7 bara
• Performanse pumpe - 15 l/min
• Tečnost za ispiranje - R141b ili izopropil alkohol

Probni sto za testiranje A/C kompresora - MS111

• MS111 je namenjen za:
- procenu zdravlja kompresora klima sistema vozila, koji rade pomoću freona R134a ili R1234yf,
- rad kompresora nakon održavanja,
- testiranje novih analoga pre prodaje i izveštaj o ispitivanju.
• Dijagnostika svih tipova 12/24V kompresora klima uređaja za vozila u automatskom i ručnom režimu rada
• Napon napajanja - 380 V

Probni sto za električne kompresore automobilskih klima uređaja - MS112

• Probni sto MS112 dijagnostikuje električne kompresore naizmenične struje sa naponom od 140-400V DC
• Proverava električni deo kompresora i vrši procenu performansi
• Azot se koristi kao radni gas za ispitivanje

Provni sto za letve servo upravljača - MS502

• MS502 se koristi za dijagnostiku letva servo upravljača svih tipova pod pritiskom, sa podesivim opterećenjem u bilo kojoj poziciji vratila u odnosu na ugrađenu pumpu
• Meri parametre protoka generisane u letvi servo upravljača
• Napon napajanja - 380 V
• Detektuje curenje, habanje tela, zaptivki i teflonskih prstenova

Ispitni uređaj za dijagnostiku i ispiranje sistema servo upravljača - MS603

• Ispitni uređaj je namenjen za ispiranje sistema servo upravljača pod pritiskom i dijagnostiku jedinica servo upravljača
• Oprema testira rad jedinica pod različitim opterećenjima (u pokretu, parkirani)
• Visoke performanse opreme (zahvaljujući industrijskoj pumpi koja se nalazi u strukturi ispitnog uređaja)
• Napon napajanja - 220V

Probni sto za hidraulične pumpe servo upravljača - MS604

• MS604 je predviđen za dijagnostiku svih jednostrukih i dvokružnih pumpi sa mehaničkim pogonom kapaciteta pumpanja do 19 l/min
• Očitava parametre pritiska i meri protok fluida pri različitim brzinama
• Detektuje curenje, habanje karoserije, smanjuje zaglavljivanje ventila
• Pogodan za sve pumpe
• Napon napajanja - 400 V

Probni sto za amortizere - MS1000

• Ispitni sto za dijagnostiku amortizera bilo kog tipa
• Vrši brzo i precizno testiranje sa mogućnošću provere rada pri različitim brzinama
• Ručni i automatski režim rada
• Napon napajanja - 380 V

TESTERI

Tester regulatora napona - MS012 COM

• Uređaj simulira ugradnju regulatora napona na besprekoran alternator u cilju testiranja njegovih radnih performansi pod različitim opterećenjima i režimima, kao i različitim parametrima otpora rotora
• Svi podaci testiranja se prikazuju na LCD ekranu
• Napon napajanja - 120 ili 230 V
• Napon ispitanih alternatora 12/24 V
• Terminali ispitanih regulatora napona: «L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA», «P-D», «COM» («LIN», «BSS»), «C JAPAN »

Tester napona - MS013 COM

• MS013 je dizajniran za dijagnostiku automobilskih regulatora napona 12V, alternatora direktno na automobilu ili na ispitnom stolu
• Napajanje - 12 V baterija ili 5V/2A AC/DC
• Napon ispitanih alternatora - 12V
• Priključci testiranih regulatora napona: «COM» («LIN», «BSS»), «P-D», «RLO», «C», «SIG», «D+»

Tester namotaja statora i diodne ploče - MS014

• Tester MS014 dijagnostikuje neispravnost namotaja statora i diodne ploče bez dodatnih uređaja za ispitivanje i merenje
• Napon napajanja - 100/120/230 V
• Vrste ispitanih namotaja statora - "zvezda", "trougao"
• Napon ispitivanih namotaja statora i diodne ploče -12/24 V

Tester dioda i diodne ploče - MS021

• MS 021 omogućava procenu tehničkog stanja diodne ploče u automobilskom alternatoru, kao i dioda posebno
• Dioda se testira naizmjeničnom strujom u simuliranim stvarnim radnim uslovima kako bi se osigurala njena odgovarajuća procena zdravlja
• Uređaj ispituje diodne ploče i diode svih tipova
• Napon napajanja - 230/110 V

Tester za automobilske alternatore i regulatore napona - MS016

• MS016 je kompaktan, multifunkcionalni uređaj dizajniran za brzu i kvalitetnu dijagnostiku 12V/24V automobilskih alternatora direktno na automobilu i regulatora napona odvojeno od alternatora
• Napon napajanja - 12V / 230V
• Terminali ispitanih regulatora napona: «L/FR», «SIG», «RLO», «RVC», «C KOREA», «P-D», «COM» («LIN», «BSS»), «C JAPAN »

Tester za ispitivanje automobilskih alternatora 12V - MS015

• MS015 je namenjen za ispitivanje alternatora sa naponom napajanja od 12V
• Testira alternator u montaži sa automobilom
• Napajanje uređaja iz alternatora
• Identifikacija ID regulatora napona i detekcija grešaka u regulatorima napona sa COM terminalom
• Podrška za ažuriranje softvera uređaja

Tester za elektromagnetna kvačila i regulacione ventile - MS121

• Tester MS121 kombinuje dve funkcije: ispitivanje elektromagnetnih kvačila i kontrolnih ventila klima uređaja vozila
• Testiranje se može obaviti odvojeno na kompresoru ili direktno na automobilu
• Napon napajanja - 12/24 V
• Tip napajanja - Baterija 12V

MS610 - Tester za sistem servo upravljanja

• Uređaj je priključen na vod visokog pritiska radi merenja performansi elemenata elektroenergetskog sistema
• Testiranje se vrši u automobilu bez demontaže jedinica

MS611 - Tester za komponente sistema servo upravljača

• Uređaj je povezan na vod visokog pritiska HPS sistema radi procene performansi komponenti sistema – letve upravljača i pumpe
• Testiranje se vrši u unutrašnjosti automobila bez demontaže jedinica
• Radna tečnost - ATF

Tester baterija za hibridna vozila - MS800

• Tester MS800 meri kapacitet baterije i testira do 36 modula koji se sastoje od 3-12 ćelija svaki u isto vreme
• Operater postavlja režime rada, cikluse punjenja-pražnjenja i druge parametre
• Maksimalna struja: punjenje – 4,5A, pražnjenje – 6A
• Postoje dva koraka punjenja baterije – brzo punjenje i protočno punjenje
• Tester MS800 je namenjen za dijagnostiku visokonaponskih nikl-metal hidridnih baterija (Ni-Mh, NiMh) u hibridnim vozilima: Toyota, Lexus, Honda i drugi

ALATI I PRIBOR

Uređaj za testiranje hidraulične letve upravljača pod pritiskom - MS521

• Mehanizam se koristi za dijagnostiku letve upravljača pod pritiskom i treba ga koristiti istovremeno sa ispitnim stolom MS502M
• Oprema daje mogućnost otkrivanja curenja, hidrauličnog udara, habanja karoserije, zaglavljivanja ventila za smanjenje pritiska
• Dizajniran za rad sa svim tipovima upravljača vozila
• Vazdušni pritisak - od 2 do 10 bara

Pneumatska stega - MS522

• MS522 je dizajniran za brzo pričvršćivanje cilindričnih objekata prečnika od 35 do 85 mm
• Sila stezanja do 1400 Njutna
• Steg se kontroliše pomoću pneumatskog razvodnika
• Radni pritisak od 6 do 10 bara

Sistem za punjenje amortizera - MS200

• MS200 služi za punjenje jedno-cevnih i dvo-cevnih amortizera gasom nakon popravke
• Ima funkciju podešavanja pritiska i koristi se za amortizere snage pritiska do 120 bara

Kontroler za EPS jedinice - MS561

• МS561 služi za dijagnostiku EPS/EHPS jedinica koje rade po protokolima CAN i FlexRai: letve volana, stubovi i pumpe
• Testira EPS nosače i stubove direktno u automobilu bez demontaže jedinice
• Takođe ima OBD II konektor za dijagnostički skener za otkrivanje grešaka
• Dijagnostikuje jedinice vozila pod opterećenjem sa maksimalnom apsorbovanom strujom od 100A
• Napon napajanja - 120/230V

Adapter za testiranje upravljača bez kontrolnih jedinica - MS550

• MS550 se koristi zajedno sa MS561 kontrolerom za dijagnostiku električnih servo upravljača bez elektronske kontrolne jedinice (obično u japanskim automobilima)
• Zamenjuje matičnu kontrolnu jedinicu i dijagnostikuje električni deo letve upravljača i to: elektromotor, senzor položaja, senzor obrtnog momenta
• Omogućava očitavanje podataka senzora u realnom vremenu, a time i preciznu detekciju