Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Ugradnja senzora ugla volana

Pravilna ugradnja senzora ugla volana:

1. Prvo navucite sensor preko osovine (NE navlačiti ga do krajnjeg položaja na širi deo osovine)

2. Centrirajte metalni osigurač kao što je naznačeno na slici

Senzor-ugla-volana-ok-1 Senzor-ugla-volana-ok-2

3. Kad je osigurač nacentriran navucite sensor u krajnji položaj na osovini, pri tom obratiti pažnju da plastični jezičak na senzoru ulegne u žljeb na osovini (u protivnom dolazi do loma jezička – u tom slučaju sensor ne podleže garanciji)

Senzor-ugla-volana-ok-3

4. Povežimo dijagnostički uredjaj sa vozilom I u programu za kontrolu senzora ugla volana možemo videte stvarne vrednosti okretaja ugla volana. Vrednost senzora mora biti blizu vrednosti 0Nm.

5. Ako je sensor nacentriran možemo ukloniti metalni osigurač.

6. Pomeranjem volana levo-desno možemo ispratiti, preko dijagnostičkog uređaja, vrednosti pomeraja ugla volana. Na slici je prikazan primer za vozilo Fiat Punto sa Texa dijagnostičkim uređajem.

Senzor-ugla-volana-ok-4Preporučujemo senzore ugla volana kompanije CASCO. Za više informacija pozovite Vašeg prodavca.