Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

TEXA-logo

Servisne klima stanice - TEXA

Na sve TEXA servisne klima stanice - garancija 2 godine od datuma kupovine !

705R

Konfort 705R
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R134a
• Ekran: LCD ekran sa 4 reda po 20 karaktera, plavo pozadinsko osvetljenje
• Zapremina unutrašnje boce: 10 kg gasa
• Vakuum pumpa: jednostepena, kapacitet 100 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva - manuelno kontrolisani
• Automatsko ubrizgavanje ulja (tempirana funkcija)
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
• Opcioni dodaci: termalni štampač

707r

Konfort 707R
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R1234yf
• Ekran: LCD ekran sa 4 reda po 20 karaktera, plavo pozadinsko osvetljenje
• Zapremina unutrašnje boce: 10 kg gasa
• Vakuum pumpa: jednostepena, kapacitet 100 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva - manuelno kontrolisani
• Automatsko ubrizgavanje ulja (tempirana funkcija)
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
• Opcioni dodaci: termalni štampač,
set za detekciju vrste rashladnog medijuma

710R

Konfort 710R
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R134a
• Ekran: LCD ekran sa 4 reda po 20 karaktera, plavo pozadinsko osvetljenje
• Zapremina unutrašnje boce: 10 kg gasa
• Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 100 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva - manuelno kontrolisani
• Automatsko ubrizgavanje ulja (tempirana funkcija)
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
• Opcioni dodaci: termalni štampač, set za unutrašnje ispiranje klima sistema

720R

 

Konfort 720R
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R134a ili R1234yf
• Ekran: LCD ekran sa 4 reda po 20 karaktera, plavo pozadinsko osvetljenje
• Zapremina unutrašnje boce: 12 kg gasa
• Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 100 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva - manuelno kontrolisani
• Automatsko ubrizgavanje ulja (tempirana funkcija)
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
• Opcioni dodaci: termalni štampač, set za unutrašnje ispiranje klima sistema, VDC interfejs, set za testiranje efikasnosti

760R BUS

Konfort 760R BUS
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R134a ili R1234yf
• Ekran: TFT LCD ekran u boji
• Zapremina unutrašnje boce: 30 kg gasa
• Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 146 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva: automatski kontrolisani putem elektroventila
• Automatsko ubrizgavanje ulja velike preciznosti
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
Opcioni dodaci: termalni štampač, set za unutrašnje ispiranje klima sistema, VDC interfejs, set za
testiranje efikasnosti, set za detekciju korišćenog gasa

760R 

Konfort 760R
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R134a ili R1234yf
• Ekran: TFT LCD ekran u boji
• Zapremina unutrašnje boce: 20 kg gasa
• Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 100 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva: automatski kontrolisani putem elektroventila
• Automatsko ubrizgavanje ulja velike preciznosti
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
 Opcioni dodaci: termalni štampač, set za unutrašnje ispiranje klima sistema, VDC interfejs, set za testiranje efikasnosti, set za detekciju korišćenog gasa

770S

Konfort 770S
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R1234yf
• Ekran: TFT LCD ekran u boji
• Zapremina unutrašnje boce: 20 kg gasa
• Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 100 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva: automatski kontrolisani putem elektroventila
• Automatsko ubrizgavanje ulja velike preciznosti
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
• Opcioni dodaci: termalni štampač, set za unutrašnje ispiranje klima sistema, VDC interfejs, set za
testiranje efikasnosti, set za detekciju korišćenog gasa

780R BI-GAS

 

Konfort 780R BI-GAS
Funkcije i karakteristike:
• Vrsta rashladnog medijuma: freon R134a i R1234yf
• Ekran: TFT LCD ekran u boji
• Zapremina unutrašnje boce: 2 puta po 12 kg gasa
• Vakuum pumpa: dvostepena, kapacitet 100 lit/min
• Preciznost merenja gasa: +/- 15 g
• Ventili servisnih creva: automatski kontrolisani putem elektroventila
• Automatsko ubrizgavanje ulja velike preciznosti
• Automatska kompenzacija dužine servisnog creva
• Automatska provera curenja
• Višejezični softver
• Opcioni dodaci: termalni štampač, set za unutrašnje ispiranje klima sistema, VDC interfejs, set za testiranje efikasnosti, set za detekciju korišćenog gasa

pozovi_nas