Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Proverite sami kako vam radi klima uređaj u automobilu

Čest problem koji se javlja kod auto klima jeste nepravilan rad sistema. Naime klima uređaj radi ali ne može da ohladi unutrašnjost automobila posle određenog vremena rada. Glavni problem jeste da ljudi ne održavaju redovno klima uređaje i ne koriste je na pravi način. Čak i pored redovnog održavanja i  i pravilnog korišćenja klima uređaja može se desiti da uređaj ne funkcioniše pravilno.

Ukoliko želite sami da proverite da li vaš klima uređaj radi pravilno, od alata vam je potrebna sonda za merenje temperature (digitalni termometar) vazduha koju možete lako nabaviti.

Postupak je sledeći:

 • Pripremite vozilo:Slonite automobil sa sunca i ostavite ga da seohlada minimum sat vremena. Bitno je napomenuti da vrata i prozori moraju biti zatvoreni. Takođe je potrebno da otvorite centralni ventilacioni otvor.
 • Provera pravilnog funkcionisanja klima uređaja:Startujte automobil i ostavite ga da radi na ler gasu, klima uređaj mora biti isključen, ostaviti automobil da radi oko 2 minuta.
 • Podešavanje klima uređaja: podesite klima uređaj na najnižu temperaturu a jačinu ventilatora podesiti da duva najjače, vazduh usmeriti tako da duva u lice vozača i suvozača ( centralni ventilacioni otvor). cirkulacija vazduha treba da je podešena da uvlači spoljašnji vazduh.
 • Nakon toga proverite temperaturu vazduha koja izlazi iz centralnog otvora. Odnos temperature iz ventilacionog otvora i temperature u vozilu trebala bi da bude ±5°C .
 • Sledeći korak jeste da uklučite klima uređaj.
 • Pustite klima uređaj da radi oko 6 minuta a zatim proverite temperaturu vazduha koji izlazi iz centralnog otvora. Dobijenu temperaturu uporedite sa propisanim temperaturama a razlika između ove dve temperature ne bi smela da serazlikuju više od ±0,5°C.
 • Ukoliko dođe do većeg odstupanja od propisane temperature onda vaš klima uređaj ne radi pravilno i potrebno je da ga pregleda serviser klima uređaja.

Propisane temperature

 • Temperatura vazduha u automobilu: 15˚C Temperatura vazduha na izlazu iz centralnog otvora: između 4˚C i 8˚C
 • Temperatura vazduha u automobilu: 20˚C Temperatura vazduha na izlazu iz centralnog otvora: između 6˚C i 10˚C
 • Temperatura vazduha u automobilu: 25˚C Temperatura vazduha na izlazu iz centralnog otvora: između 8˚C i 13˚C
 • Temperatura vazduha u automobilu: 30˚C Temperatura vazduha na izlazu iz centralnog otvora: između 12˚C i 6˚C
 • Temperatura vazduha u automobilu: 35˚C Temperatura vazduha na izlazu iz centralnog otvora: između 17˚C i 20˚C
 • Temperatura vazduha u automobilu: 40˚C Temperatura vazduha na izlazu iz centralnog otvora: između 21˚C i 25˚C

Slika izvor: conrad.com