Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Novi postupak pri reklamaciji Mobiletron proizvoda

Poštovani prijatelji  radi boljeg i efikasnijeg funkcionisanja  procesa reklamacija Mobiletron proivoda  uveli smo novi reklamacioni list. Reč je pre svega o listu koji je kupac dužan da popuni ukoliko želi da reklamira određeni Mobiletron proizvod. Ovaj reklamacioni list možete dobiti u našim poslovnicama u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu ili možete zahtevati da vam se pošalje na mail, takođe ovaj reklamacioni list možete skinuti  sa našeg sajta ukoliko kliknete na ovaj link. S toga je potrebno da popunite ovaj formular i zajedno sa Mobiletron proizvodom vratite u jednu od poslovnica Autostart d.o.o.. Reklamacije koje stignu kod nas bez ovog reklamacionog lista neće biti uzete u razmatranje. Informacije koje dobijamo iz ovog reklamacionog lista jako su nam bitne da bi što efikasnije obradili vaš zahtev za reklamaciju zajedno sa proizvođečem.