Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Merenje i analiza izduvnih gasova kod benzinskih motora

Analizator moze biti priključen na priključak upaljača vozila ili preko invertora na 220V, 50 Hz (sa uzemljenjem).
Prilikom merenja menjač vozila treba da bude u neutralnom položaju, "izbacen iz brzine"  i da je aktivirana parkirna kočnica.
Test izvesti na otvorenom ili u prostoriji sa odvodom za izduvne gasove sa vozila. Analizator postaviti dalje od kanistera ili otvorenih posuda sa uljem, masnoćom i dalje od izvora toplote i direktne izloženosti sunčevim zracima.

USLOVI ZA ISPITIVANJE

Temperatura sredine treba da bude između  +5 i +40 °C
Izduvni sistem treba da je dobro zaptiven (zatvoriti drugi kraj cevi da bi bili sigurni da gasovi ne izlaze)
Broj obrtaja održavati na minimumu.
Temperatura motora treba biti veća od 60°C

Vreme zagrevanja analizatora je 5 min.

Analizator pre početka testiranja može da vrši automatsko i manuelno ispitivanje prisustva zaostalih HC (hlorovodoničnih) gasova u sondi i crevu, kao i testiranje pneumatske zaptivenosti samog uredjaja. Ukoliko ove vrednosti nisu zadovoljavajuce analizator ne može da počne sa radom.

1.Test zaostalih HC gasova

Prilikom uključenja analizatora i početka merenja, sondu, koja se postavlja u auspuh vozila, treba postaviti na čisto mesto (sto,…) U automatskom režimu ovo testiranje se vrši svaki put kad se uređaj uključi; ukoliko je vrednost HC gasova veća od 20 ppm uređaj automatski štampa izveštaj o grešci:
“RESIDUAL HC TOO HIGH : CLEAN PROBE AND FILTERS” (visoke vrednosti hlorovodonika: očistiti sondu i filtere)
ukoliko su vrednosti niže od 20 ppm, analizator štampa poruku: “RESIDUAL HC: OK” (vrednosti su dobre)

Pritiskom na taster “POMPA”, uređaj je spreman za upotrebu.

Čišćenje sonde: sondu staviti na čisto mesto – pritisnuti taster “TEST HC” i uređaj počinje sa čišćenjem ( oko 1 minuta ) potom displej CO-CO2-HC trepti i uređaj štampa izveštaj.

2.Test zaptivenosti sistema

Testiranje pneumatske zaptivenosti se vrši tako što se isključi pumpa, skine se merna sonda i kraj cevi se dobro zadihtuje.
Pritisnuti “TEST PNEUM” – instrument trepti oko 20 sec – posle jos 10 sec - displej se stabilizuje.
Ako je poruka: “PNEUMATIC CIRCUIT OK” Uređaj je spreman za rad.
Ako je poruka: “LEAKAGE IN THE PNEUMATIC CIRCUIT” Pregledati veze i fitinge filtera, pa ponoviti test.

MERENJE BROJA OBRTAJA

Štipaljkom se obuhvati jedan od kabela sa razvodne kape, u smeru označenom na štipaljki. Na uređaju se očitava broj obrtaja.
Ukoliko očitavanja nisu stabilna tokom testa (abnormalna očitavanja), najverovatniji uzročnik toga su parazitski signali registrovani zbog induktiviteta štipaljki ili signali sa sistema paljenja ili signali sa drugog cilindra.

U tom slučaju:
– smanjiti senzitivnost RPM metra.
– pomerati štipaljku duž kabela da se nađe odgovarajuce mesto (bez smetnji)
– očistiti i zameniti VN kabele (vlaga)
– proveriti da li je obrnuto postavljena štipaljka (suprotno smeru označene strelice)

POSTUPAK MERENJA

U softveru pronaći tehničke podatke o izduvnim gasovima u određenom režimu rada vozila. Uporediti vrednost sa izmerenim vrednostima CO-HC mogu varirati u zavisnosti od stanja vozila i nekih osobenosti vozila (sistem ubrizgavanja sa karburatorom ili brizgaljkama, sa katalitičkim konvertorom, gorivo kome je dodato olovo, prirodni gas,…).
Ako je vrednost CO2 suviše niska, to ukazuje da izduvni sistem negde propušta ili isto vazi za O2; ukoliko je očitavanje manje od 2.00, sagorevanje je bolje. Nivo iznad 20.80 znaci da O2 senzor treba zameniti.
Očitavanja LAMBDA vrednosti predstavlja vrednosti odnosa očitanih komponenti CO-CO2-HC-O2 Tačno očitavanje (stehiometrijski odnos) je između 0,95 i 1,05 gde 0,95 predstavlja siromašnu smešu (više vazduha), a 1,05 je bogata smeša (više goriva). Lambda varira od vrste upotrebljenog goriva.

Izvor: automehatronika.wordpress.com