Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Tester alternatora MasterAlt

Opis testera - opšte karakteristike:

 

Tester se koristi za testiranje alternatora čiji regulator napona ima konekciju sa računarom u vozilu gde taj računar vrši pobudu regulatora napona kao i upravlja naponom punjenja alternatora.

Tester generiše signale tako da se simuliraju uslovi kao da se alternator nalazi u vozilu.

Tester omogućava testiranje alternatora u vozilu ili na probnom stolu kao i omogućava testiranje regulatora napona ako se regulator napona napaja iz standardnog testera za regulatore napona.

Tester daje informaciju da li regulator napona ispravno komunicira sa računarom u vozilu, da li šalje informacije i da li reaguje na ulazne signale i parametre koje šalje računar.

Uređaj podržava sledeće komunikacione protokole:

 1. COM - BSS, LIN1, LIN2
 2. RLO - Denso alternatori za Toyotu
 3. SIG - Ford, Volvo, Mazda
 4. P-D - Mazda stariji tipovi alternatora
 5. L-RVC - Genaral Motors Delco Remy
 6. C - Honda, Hyundai, Nissan
 7. DFM - monitoring DFM signala na alternatorima sa lampicom

Uređaj poseduje četiri priključka u različitim bojama. Dva priključka služe za napajanje uređaja a dva su za komunikaciju sa regulatorom napona.

 1. Crna - minus napajanje (B - )
 2. Crvena - plus napajanje ( B+ )
 3. Zelena - CONTROL - komunikacija i upravljanje sa alternatorom. Priključuje se na kontakt na regulatoru napona koji služi za komunikaciju sa računarom u vozilu. Preko ovog priključka se vrši upravljanje reglerom.
 4. Plava - DFM priključak. Služi za monitoring i dobijanje informacija o trenutnoj opterećenosti alternatora.