Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad

Klima A/C manuelna servisna stanica Monoclima - 01.009.01

monoclima_srb

Manualna A/C servisna stanica za R134a za servisiranje A/C sitema
kod poljoprivrednih, radnih kopnenih mašina i brodova,
sa napajanjem 220V, 50Hz ili 12V DC (opciono sa Bipower kit)

• Kompresor za izvlačenje sa automatskim sistemom za izvlačenje ulja
• Vakuum pumpa 3m3/h mono-fazna
• Termorezistentan cilindar za punjenje 4,4kg sa sigurnosnim ventilom
• Brizgaljka za novo ulje
• 4-kanalna grupa “pulse free” manometara ø 80 mm
• Kapacitet izvlačenja: 400gr/min
• Servisna creva L=2m
• Napajanje: 220 V 50 Hz/12 V DC
• Dimenzije: 50x40x115H cm
• Težina: 50 Kg

Preuzmi brošuru MONOCLIMA ovde: [.pdf, srpski]