Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Greške u sistemu paljenja

Kratak spoj u namotaju primara smanjuje otpor pa veća struja protiče kroz namotaj što može da ošteti upravljačko kolo u EKM-u. To takođe smanjuje izlazni napon što uzrokuje slabu varnicu, teško paljenje, loše paljenje pri većim obrtajima.

Veliki otpor/prekid namotaja primarnog kola neće oštetiti EKM, ali neće ni proizvesti napon na sekundaru.

Kratak spoj na sekundarnom namotaju rezultuje u slaboj varnici ne ostecuje EKM.

Veliki otpor/prekid sekundara uzrokuje slabu varnicu ili izostanak varnice, može oštetiti EKM zbog povratne indukcije preko primara.

Ukoliko se često javlja problem sa bobinom treba proveriti svećice (istrošene, preveliki razmak) ili uzrok leži u osiromašenju smeše kao posledica zaprljanih brizgača, rupe u vakuumu, loše nameštenom ili otvorenom EGR ventilu.

Odnos namotaja primar : sekundar = 1: 80

Napon na sekundaru se pojačava i do 100 puta (i vise).

Brzina do postizanja maksimalne jačine magnetnog polja 10-15 msec.

Kvarovi

Toplota i vibracije mogu ošetiti namotaje bobine i izolaciju - karatak spoj/prekid na primaru/sekundaru

Ukoliko je svećica ili VN kabel u prekidu ili ima veliki otpor, napon na sekundaru bobine moze porasti toliko da spali unutrašnju izolaciju, stvaraju kratak spoj prema masi (izolaciju uništavaju naponi preko 35.000V). Ukoliko se ovo jednom desi može doći do izostanka varnice (kad je auto pod opterećenjem) ili primarno kolo prekida rad.

Ako bobina ima napajanje, a EKM daje izlazni signal (ON/OFF ground) a nema varnice na svecicama(i), greška je u bobini i mora da se zameni.

Dijagnoza

Greška na bobini u sistemima sa razvodnikom paljenja utiče na sve cilindre (varnicu). Može se desiti da motor ne startuje ili loše radi pri vecim obrtajima. Izostanak varnice može da se desi na svakom pojedinačnom cilindu.

Kod DIS i COP sistema greška se javlja ili na jednom ili na dva cilindra u zavisnosti od kvara na namotaju bobine.

Kodovi koji ukazuju na izostanak paljenja u cilindru mogu skrivati grešku u sistemu paljenja, sistemu goriva ili kompresiji (ventil).

Ako u sistemu COP nema varnice, treba proveriti CAM i CRT senzore, upravljačko kolo primara bobine, modul za paljenje ili napajanje primara (relej).

 

Izvor: automehatronika.wordpress.com