Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Green Brilliant – UV Boja

Green Brilliant - TR1032.01.S1

ZELENA FLUORESCENTNA UV BOJA ZA DETEKTOVANJE CURENJA KOD KLIMA SISTEMA

GREEN BRILLIANT je fluorescentna UV boja koja precizno locira curenje rashladnih gasova kod klima sisteme vozila sa R12, R134a, R1234yf gasom i kod električnih kompresora.

Fluorescentne boje se široko koriste za lociranje pukotina u klima sistemima, međutim mnogi proizvodi na tržištu sadrže rastvarače u kojima se rastvaraju kromatoforni pigmenti. Dokazano je da ovi rastvarači uštećuju A/C sisteme, jer loše reaguju sa materijalima od koje se sastoje klima sistemi i servisne klima stanice (aluminijum, plastika i guma). I dodatno, neki rastvarači kao što su Aromatic200 i NMP (N-methylpyrrolidone), imaju odlike kancerogenog i toksičnog.

A9R84C6

Sa druge strane GREEN BRILLIANT je netoksičan i bezbedan za sve komponente klima sistema zbog toga što ne sadrži rastvarače. GREEN BRILLIANT precizno detektuje bilo koje curenje rashladnih gasova zahvaljujući njegovoj superiornoj fluorescentnoj boji i garantuje trenutno lociranje kada je izložen bilo kojem UV osvetljenju. Zadovoljava SAE J2297 i SAE J2298 standarde.

GREEN BRILLIANT je pogodan za preventivno održavanje sistema.

Uputstvo za korišćenje
Staviti 7,5 ml GREEN BRILLIANT sredstva na svaka 1,5 kg rashladnog gasa. Pokrenite motor i podesite klima sistem na najniže podešavanje. Proverite sistem pod UV svetlom. GREEN BRILLIANT će se istaći tamo gde je locirano curenje. GREEN BRILLIANT mora da koristi sturčno lice sa odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom.

pozovi_nasB2Bbutton_kompletna_ponuda_100x50