Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Extreme Ultra – Sredstvo za zaustavljanje curenja u klima sistemima

Extreme Ultra - TR1163.AL.01.S2

Testirano u laboratoriji

ZAUSTAVLJA CURENJE U KLIMA SISTEMIMA I RASHLADNIM SISTEMIMA

EXTREME ULTRA je sredstvo koje zaustavlja curenje i predstavlja evoluciju sredstva Extreme. Ima veću efikasnost jer omogućava smanjenje doze koja se ubrizgava u sistem. Specijalno je stvoren da trajno popravi mikro pukotine i u metalnim i u gumenim delovima sistema, tako da EXTREME ULTRA garantuje totalnu reparaciju pukotine do 0,3mm veličine. Njegovo mehaničko delovanje je takvo da povoljno reaguje sa materijalima postrojenja i ne dovodi do hemijskih reakcija. EXTREME ULTRA je sredstvo bez polimera što znači da ne reaguje na kiseonik i na vlagu. Pogodan za upotrebu sa svakom vrstom ulja i rashladnim gasom. Prilikom stvaranja ovog sredstva posebno se obraćala pažnja na nove ekološke rashladne gasove R1234yf i R1234ze.

EXTREME ULTRA je testiran na mnogim modelima kompresora da bi se osigurao normalan rad i odsutnost rizika od oštećenja. Primetna je i karakteristika da značajno smanjuje buku kompresora. Pokazalo se da se u upotrebi sa klima stanicom,  ona ne začepljuje niti oštećuje.

Priroda čestica  EXTREME ULTRA sredstva je slična česticama maziva i rashladnog gasa. EXTREME ULTRA se ne zadržava u filteru sušača i u ekspanzionom ventilu.

Njegovo dejstvo je završeno kada se sistem ponovo pokrene. Vreme koje je potrebno da ovo sredstvo uspešno reši problem curenja zavisi od veličine i oblika pukotine.

A9R84D6

Uputstvo za Korišćenje Extreme Ultra u A/C sistemima vozila
1. Pokrenite motor vozila. 2. Uključite klimu i podesite na najnižu temperaturu. 3. Locirajte na klima sistemu priključak za punjenje sa niskim pritiskom. 4. Povežite uložak EXTREME ULTRA sa specijalnim adapterom. 5. Ubrizgajte EXTREME ULTRA u sistem. 6. Ostavite da klima sistem radi u ovim uslovima najmanje 30 minuta.

71SCSR0Ad4L._AC_SL1500_

Uputstvo za korišćenje Extreme Ultra u kućnim rashladnim sistemima
1. Uključite klimu i podesite na najnižu temperaturu. 2. Locirajte na klima sistemu priključak za punjenje i povežite uložak. 3. Ispustite rashladno sredstvo u spoljnu jedinicu. 4. Ubrizgajte EXTREME ULTRA u sistem. 5. Ponovo otvorite ventil. 6. Odvojite uložak od spoljne jedinice. 7. Ostavite da klima sistem radi u ovim uslovima najmanje 30 minuta.

pozovi_nasB2Bbutton_kompletna_ponuda_100x50