Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

DLT vraća poverenje u Internet

Bosch je dostigao naredni nivo na putu da postane vodeći IoT (Internet of Things) snabdevač na svetu. Kao prvi korak ka tome, kompanija je omogućila umrežavanje automobila, mašina, zgrada i miliona drugih predmeta koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi. Bosch je samo u 2018. godini prodao 52 miliona proizvoda sa mogućnošću umrežavanja – trećinu više nego prošle godine. Oslanjajući se na sopstveni Bosch IoT programski paket otvorenog koda (open-source), kompanija je već povezala više od 10 miliona uređaja raznih proizvođača. Bosch sada sa svojim partnerima radi na tome da omogući ovim stvarima da komuniciraju međusobno i utiču jedne na druge u sopstvenim ekosistemima. Vodeći snabdevač tehnologijom i servisima nudi uvid u budućnost umrežene mobilnosti, industrije i života na okupljanju predstavnika i stručnjaka pomenute industrije, na Bosch ConnectedWorld u Berlinu 2019. (BCW19), pod sloganom „Od interneta stvari do ekonomije stvari“. Tehnologije za DLT (decentralizovano vođenje evidencije transakcija, eng. distributed ledger technologies) kao što je blokchain mogu postati ključne u ovim domenima. „Povezivanjem fizičkog i digitalnog sveta stvaramo sredinu koja pruža podršku ljudima u svakodnevnom životu“, kažu iz Bosch-a i dodaju „U budućnosti, stvari ne samo da će biti umrežene, nego će i poslovati međusobno.“
DLT je ključna tehnologija za ekonomiju stvari
Bosch se strateški uključuje u razvoj ovih tehnologija kako bi se doprinelo stvaranju „ekonomije stvari“, sistema koji će omogućiti stvarima da nezavisno komuniciraju sa drugim umreženim stvarima, i čak nezavisno sklapaju ugovore na pametan način. U oblasti mobilnosti, na primer, tako se mogu ubrzati rutinske procedure u automobilima. Ovo može imati za rezultat raznovrsne usluge, kao što je automatska naplata putarine, parkinga i napajanja od vlasnika vozila.
Automobil koji pregovara sa stanicama za napajanje
Bosch zajedno sa snabdevačem energijom EnBW radi na prototipu koji koristi blokchain tehnologiju da unapredi proces napajanja električnih automobila. Ideja je da se čitav proces unapredi i uskladi sa potrebama klijenata, kako bi mogli da biraju, rezervišu i plaćaju za usluge napajanja onako kako njima odgovara. Na primer, operater može da spoji softver kompanije Bosch napravljen za automobile sa pametnim menadžerom stanica za napajanje, kako bi potrošačima ponudio transparentni prikaz cena, sa opcijama koje bi se menjale u realnom vremenu, prema dostupnosti stanica za napajanje i električne energije dobijene iz obnovljivih izvora. Čitava transakcija – rezervacije i plaćanje – u celini je automatizovana blokchain operacija. Ovakva usluga bi eventualno mogla da uključi i druge potrebe i prioritete klijenata. Na primer, klijent koji ima malu decu i voli kafu može da ograniči svoj izbor na stanice za napajanje sa igralištem i kafićima u blizini. Inicijalni testovi sa ovim novim sistemom trenutno su u toku.
Automobil koji plaća sopstveni parking
Bosch i Siemens zajednički razvijaju jednu drugu aplikaciju, pametni sistem za parkiranje zasnovan na blokchain tehnologiji. U budućnosti, ovakva tehnologija će značajno olakšati parkiranje. Automobili će komunicirati direktno sa parkiralištima u blizini i pregovarati o najboljim uslovima. Čim automobil stigne na ulaz u odabranu garažu, biće identifikovan na ulaznoj barijeri koja će onda biti podignuta, a da vozač neće morati da uzima karticu sa automata. Vozač će takođe moći da napusti garažu bez obavljanja ikakvih dodatnih aktivnosti jer će vozilo do tada već preneti odgovarajuće informacije do izlazne barijere i pobrinuti se za naplatu parkiranja virtuelnom transakcijom. Vozači više neće morati da čuvaju sitninu za ove prilike, niti da brinu o tome da će možda izgubiti karticu za parkiranje. Dve kompanije su instalirale prototip aplikacije u istraživačkom kampusu kompanije Bosch u Reningenu, kao i u kampusu kompanije Siemens u Minhenu.
Distribuirane strukture vraćaju poverenje u internet
Bosch ima strateški interes za navedene tehnologije jer će uvesti „ekonomiju stvari” (eng. economy of things), koja će omogućiti stvarima da nezavisno komuniciraju s drugim povezanim stvarima i čak da samostalno sklapaju pametne ugovore. Na primer, u oblasti mobilnosti ovo bi moglo da ubrza rutinske radnje u automobilima. I to bi moglo da rezultuje raznim vrstama usluga kao što je automatsko naplaćivanje cestarina, parkiranja i upotrebe stanica za napajanje vlasnicima vozila.
Liderstvo u oblasti interneta stvari uz 3P – predmeti, progres, poverenje
Izvor: bosch.rs