Autostart Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad +381 21 504 221, +381 21 504 223

Detekcija kvarova na Lambda senzorima

Lambda senzor je važna komponenta motora - neophodna za pouzdanu funkciju motora i tačnu vrednost emisije . Savršeno funkcionisanje lambda senzora može biti ugroženo usled nekoliko faktora :

1. Uticaje okoline , kao što su so i prljavština
2. Velike promene temperature
3. Loš kvalitet goriva
4. Čađ i ostaci ulja u izduvnim gasovima

Da bi se sprečila moguća oštećenje motora i povećana potrošnja goriva (a time i veća emisija CO2) lambda senzore treba proveravati na svakih 30.000 kilometara i zameniti ih iz predostrožnosti u preporučenim intervalima.

Preduslov za dijagnostikovanje kvara lambda senzora:
Mehanički delovi motora i sistem paljenja moraju biti u dobrom radnom stanju .
Za dijagnozu kvara  lambda senzora , potrebno je uraditi sledeće :

1 . Pročitati iz memorije grešaku i proveriti stvarne vrednosti iz samodijagnostikovanja
2 . Proveriti obrazac signala ( u skladu sa ESI [tronic ] uputstvima )
3. . Ispitati kablove i veze za sigurni kontakt. Ukoliko je bilo šta neobično u toku  dijagnostikovanja , izvaditi lambda senzor i slediti uputstva.

 

Stanje lambda senzora : Zelenkasto , zrnasta promena boje.
Mogući razlog : Antifriz je procureo i dospeo u komoru za sagorevanje .
Mera : Zameniti lambda senzor . Proveriti blok motora , glavu motora i pukotine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje lambda senzora : Pocrneo, sa masnom kontaminacijom.
Mogući razlog : Prekomerna potrošnja ulja.
Mera : Proveriti vođice ventila i zaptivke. Zamenite Lambda senzor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje lambda senzora : Tamno braon fleke .
Mogući razlog : Mešavina vazduha i goriva suviše zasićena.
Mera : Proveriti pritisak goriva .Zameniti lambda senzor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje lambda senzora : Crvenkasta ili bela promena boje.
Mogući razlog :Aditivi u benzinu .
Mera : Izbegavati  korišćenje aditiva za gorivo . Zameniti lambda senzor .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje lambda senzora : Pokidan kabl .
Mogući razlog : Prekomerna napetost kabla .
Mera : Zamenite lambda senzor . Sprovedite novi  kabl tako da ne bude zategnut .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanje lambda senzora : Oštećena izolacija kabla.
Mogući razlog : Udarac kamenčića.
Mera : Zameniti lambda senzor.