Auto Start Centrala, Ćirila i Metodija 45, Novi Sad

Analizator rashladnog gasa HFO1234yf

Mini ID ™ R-1234yf Identifikator rashladnog fluida je povoljna opcija identifikacije R-1234yf. Pomaže vam da proverite prisustvo i kvalitet R-1234yf rashladnog sredstva u sistemu za klimatizaciju vozila kako biste izbegli povrat kontaminiranog rashladnog fluida koji bi mogao da ošteti vašu opremu za servisiranje klima uređaja.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Težina: 900 gr
Otkriveni rashladni fluid: R-1234yf (tetrafluoropropen)
Tačnost: PASS / FAIL - 95% Pure R-1234yf
Napajanje: 12 V/DC
Odobrenja: UL, CE
Korisnički interfejs: Tip membrane sa vizuelnim indikatorima i funkcijskim tasterom
Metod kalibracije: Ručni aspirator pumpe
Temperatura skladištenja: -10 ° do 49 ° C
Radna temperatura: 10 ° do 49 ° C
Konstrukcioni materijal: ABS kućište / profilisana gumena legura
Originalni “Neutronics” analizacioni modul
Servisno crevo 1,5mt + NP spojnica HFO1234yf
sa ventilom
Indikacija prisustva nekondenzujućih gasova
(vazduh), LED indikator.
Lako, intuitivno, ekonomično
 ZAŠTO KUPITI ANALIZATOR RASHLADNOG GASA HFO1234YF?

•  Prisutnost na EU tržištu, automobila sa HFO1234yf konektorima ne garantuje sama po sebi kvalitet rashladnog gasa unutar sistema (tj. čistoće ≥95%)
• Upotreba R134a kao dodatak HFO1234yf ili čak potpuna zamena rashladnog fluida sa R134a, osim što je zabranjena, može izazvati neke tehničke probleme u pogledu učinka hlađenja sistema (led u isparivaču, ekspanzioni ventil uvek „otvoren“ preopterećenje kompresora, niža efikasnost sistema sa većom potrošnjom goriva).
• Najveći rizik je za operatera koji je plasirao čist HFO1234yf u svoju A/C stanicu, ako operater nema a Analizator čistoće gasa dobijenog iz automobila može da kontaminira cilindar u stanici.
• Kod analizatora 01.000.228 koje proizvodi SPIN je alat za brzu identifikaciju, sa tačnošću +/- 1%, tipova prisutnih rashladnih fluida u A/C sistemu i izbegavanje rizik od kontaminacije gasa unutar A/C stanice.
• Modul interne analize ima SAE i CE certifikate i omogućava da se završni izveštaj štampa na papiru.
• Dostupna je i "ugrađena" verzija (kod 01.000.205) i može bilo koji SPIN-ov A/C uređaj za HFO1234yf.
• Za razliku od drugih proizvoda konkurenata, Spinov model nema interakciju sa funkcionisanjem same stanice.
• Model 01.000.205 se može montirati i nakon isporuke A/C stanice od strane tehničara ovlašćenih od strane matične kompanije.

Da preuzmete PDF brošuru, kliknite ovde.